عضویت در کانال مدیریت فرایند
پرکاربردترین علائم در استاندارد BPMN
استاندارد BPMN, bpmn چیست, آموزش BPMN, نمادهای BPMN

پرکاربردترین علائم در استاندارد BPMN

BPMN یک استاندارد با اهمیت و مطرح برای نمایش گرافیکی فرآیندهای کسب و کار است و طیف گسترده‌ای از نمادهای مدلسازی را ارائه می کند. در واقع، همه این نمادها و علایم دارای اهمیت برابر نبوده و تحلیلگر کسب و کار اغلب از مجموعه ی مشخصی از نمادهای BPMN استفاده می کند.

در این مقاله سعی بر آن است که به بررسی مجموعه‌ای از پرکاربردترین نمادهای BPMN بپردازیم.


دوره مدیریت فرایندهای کسب و کار


برای دستیابی به هدف مذکور، ۱۲۰ نمودار ‌BPMN با استفاده از تکنیک‌های آمار و ریاضیات بررسی شدند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که کمتر از ۲۰ درصد از نمادهای BPMN به طور منظم و دایم استفاده می‌شوند،در حقیقت، معمولاْ مدل های فرآیندی شامل ۹ نماد متفاوت از ‌BPMN بودند که توافق بر استفاده از بخش کوچکی از تمامی نمادها را نشان می دهد.


مقدمه

BPMN به عنوان یک استاندارد برای نمایش فرآیندهای کسب و کار استفاده می شود و به طور خاص در سطح تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌های سطح بالا استفاده می شود. تعداد بسیاری از ابزارهایی که امکاناتی از قبیل طراحی فرآیند، معماری سازمانی و خودکارسازی فرایندها را ارائه می‌دهند، محیط مدلسازی شان مبتنی بر BPMN است.

 

توسعه BPMN متأثر از تقاضا برای نمادهای گرافیکی بود که BPEL (زبان اجرایی فرآیندهای کسب و کار) را تکمیل می‌کرد. در حقیقت، مقصود از طراحی BPMN، توسعه یک زبان مدلسازی بود که بتواند مدلسازی گردش کارها را انجام دهد.

 

توسعه دهندگان BPMN بر این عقیده اند که مجموعه اصلی از نمادها، توسط تحلیلگران و طراحان و به منظور بصری سازی فرآیندها به ساده‌ترین شکل ممکن به کار می‌رود. مجموعه کامل نمادها، این امکان  را به کاربران می دهد که سناریوهای پیچیده‌ای از فرآیندها را با جزئیات مشخص کنند که این امر منجر به تسهیل در شبیه سازی، ارزیابی و اجرای فرآیندها خواهد شد. تفکیک نمادهای اصلی از نمادهای تخصصی‌تر در BPMN منعکس کننده گرایش به جدانمودن مدلسازی فرآیندهای مبتنی بر کسب و کار از پیاده سازی و اجرای گردش کارهای عملیاتی است.

 

تکامل BPMN مقارن با ظهور زبان استاندارد مدلسازی دیگری به نام UML بود. هر دو استاندارد توسط OMG به تصویب رسیدند و هر دو شامل مجموعه بزرگی از نمادها هستند که گزینه های بسیاری را برای مدلسازی فراهم می سازند. در تحقیقات صورت گرفته، هر دو زبان BPMN و UML باوجود اینکه از بعد مفهومی غنی هستند اما از حیث نظری از سایر زبان‌های مدل‌سازی، بسیار پیچیده  تر هستند. در موردهای کاربری (Use Cases) در UML، پیچیدگی زبان منجر می‌شود که کاربران خودشان نمادهایی را که برای تجزیه و تحلیل سیستم به کار می‌برند، کاهش دهند. مطالعات مربوطه نشان می‌دهند که در UML نیز کمتر از ۲۰ درصد از نمادها به کار می‌روند.

 

پیچیدگی استاندارد BPMN مشابه استاندارد UML است که منجر به ابهامات زیر میشود:

 • آیا تحلیلگران و طراحان فرایند BPMN این توانایی را دارند که که با پیچیدگی این زبان روبرو شوند؟
 • آیا تفکیک نمادها به دو بخش اصلی و تخصصی (قابل توسعه) رویکرد مناسبی در مدلسازی ها است؟
 • استاندارد BPMN در عمل چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

 

BPMN نه تنها در دنیای حقیقی، بلکه در محیط‌های آکادمیک نیز مورد اقبال است، اما تقریباً تمامی همکاری این دو، در سطح تحلیلی و مفهومی است. در واقع تنها چند نگرش تجربی وجود دارد که چگونه BPMN در عمل مورد استفاده قرار می گیرد.

 

از این رو، ضرورت تحقیق ما، ارائه شواهد تجربی در کاربرد BPMN در مدلسازی فرآیندهای است که واقعا پیاده سازی شده‌اند.

 

هدف این مطلب، کاربرد روش‌های آماری در پاسخ به این سوال است که کدامیک از نمادهای BPMN در عمل مورد استفاده قرار می‌گیرند. ما مجموعه بزرگی از نمودارهای BPMN را از سه حوزه کاربردی متفاوت (مشاوره، آموزشی و مهندسی مجدد فرآیند) جمع آوری کردیم و مدل های مربوطه را بر اساس نمادهایی از BPMN که در آن ها به کار گرفته شد، تجزیه و تحلیل نمودیم. این مطالعه اولین مرحله تعیین پرکاربردترین نمادهای استاندارد BPMN است و همچنین اکوسیستمی از مدلسازهای فرآیند را به همراه نمادهای پرکاربرد BPMN در آن‌ها مشخص می‌نماید.


پیش زمینه تحقیق

BPMN استانداردی است که توسعه آن بر اساس بازنگری سایر زبان‌های مدلسازی نظیر UML، IDEF، ebXML و زنجیره فرآیندهای مبتنی بر رخداد است.

 

BPMN توسط یک کنسرسیوم (BPMI.org) ایجاد شده است که مجموعه گسترده‌ای از فروشندگان ابزارهای BPM در آن عضو هستند. تهیه نسخه اولیه آن در مدت شش سال و از طریق ۱۴۰ جلسه حضوری و مجازی انجام گرفت. گروه کاری BPMN یک مستند از مشخصات را تهیه کردند که نمادهای BPMN را به دو بخش المان‌های گرافیکی اصلی و المان‌های تخصصی که قابلیت توسعه نیز دارند، متمایز کرده‌اند.

 

در ساختار کامل BPMN حدود ۵۰ نماد وجود دارد که هر یک از آن‌ها در یکی از چهار گروه زیر طبقه بندی می‌شوند:

 1. اشیاء کنترل جریان
 2. اشیاء اتصال
 3. SwimLane ها
 4. مصنوعات (Artifacts)

 

اشیاء کنترل جریان، نظیر رخدادها، فعالیت‌ها و دروازه‌ها، عنصرهای اساسی برای ایجاد مدل‌های مبتنی بر BPMN هستند. اشیاء اتصال از انواع متفاوتی از فلش‌ها برای ایجاد ارتباط داخلی اشیاء کنترل جریان استفاده می‌کنند. SwimLane ها برای دسته بندی فعالیت‌ها مورد استفاده قرار داده می‌شوند. مصنوعات می‌توانند به مدل اضافه شوند و به منظور نمایش اطلاعات مرتبط بیشتر با مدل مورد استفاده قرار گیرند.

 

شکل زیر نمونه‌ای از نمودار BPMN را مشخص می‌کند که یک فرآیند پرداخت و دریافت سفارش را که با یک رخداد فروش آغاز می‌شود، نشان می‌دهد.

 

bpmn1

منابع داده

به جهت دستیابی به دیدگاهی آگاهانه در مورد استفاده از BPMN در عمل، ما مدل های BPMN را از سه منبع زیر جمع آوری کردیم:

 1. جستجو با استفاده از موتورهای جستجوی اینترنتی برای  واژه “مدل BPMN” که منتج به ۵۷ نمودار گردید که از وب سایت های سازمان ها، انجمن ها و سایت های مشابه به دست آمد. لازم به ذکر است که نمودارها به زبان های گوناگونی برچسب گذاری شده بودند اما هدف ما نمادهای BPMN بود نه محتوای برچسب ها.
 2. ۳۷ نمودار دیگر از پروژه هایی که در حوزه مشاوره مطرح بودند و به آن ها دسترسی داشتیم، به دست آمدند.
 3. ۲۶ نمودار دیگر از طریق سمینارهای آموزش BPMN جمع آوری شدند.

طرح تحقیق

پس از به دست آوردن مجموعه قابل توجهی از مدل‌های BPMN، گام بعدی آماده سازی این مدل‌ها برای تجزیه و تحلیل بود. در یک صفحه اکسل، انواع نمادهای BPMN را لیست کردیم و به ازای هر مدل، در صورتی که نمادی در آن مدل رخ داده بود عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر را گذاشتیم. رشته به دست آمده به ازای هر مدل یک رشته باینری بود که از آن برای تجزیه و تحلیل‌های آتی استفاده کردیم.

به علاوه لازم به ذکر است هر یک از مدل ها را با یکی از سه برچسب زیر مشخص کنیم:

 •    وب: مدل‌های به دست آمده از موتورهای جستجوی اینترنتی
 •    مشاوره: مدل‌های به دست آمده از پروژه های مشاوره ای
 •    سمینار: مدل‌های به دست آمده از سمینارهای آموزشی

 

این برچسب‌ها مبنایی برای استفاده از تکنیک‌های آماری هستند که به عنوان نمونه می‌توان تجزیه و تحلیل‌های خوشه‌ای، مبتنی بر تعداد تکرارها، کوواریانسی و توزیع شده را نام برد.

 

ما تکنیک‌های تجزیه و تحلیل موجود در اکسل (شمارش فراوانی)، تکنیک‌های ریاضی (ماتریس‌های کوواریانس، فاصله همینگ) و تکنیک‌های زبان R (تجزیه و تحلیل خوشه‌ای) را مورد استفاده قرار دادیم.

 

در بخش آتی، جزئیات دقیق‌تری در مورد نرم افزارها و تکنیک‌های به کار گرفته شده بیان می‌شود، همچنین نتایج به دست آمده، ارائه می‌گردد.


تجزیه و تحلیل و بحث

 استفاده کلی از نمادهای BPMN

BPMN، پنجاه نماد را برای مدلسازی ارائه می‌دهد. سؤال اول این است که کدامیک از این نمادها در عمل مورد استفاده قرار می‌گیرند و این استفاده به چه میزان است؟

 

شکل زیر، تعداد تکرارهای هر یک از نمادهای BPMN را و بر اساس برچسب هر یک از مدل‌ها نمایش می‌دهد. لازم به ذکر است ، چهار ساختار در بیش از ۵۰ درصد نمودارها مشترک است: جریان توالی، وظیفه، رخداد آغازین و رخداد پایانی. شایان ذکر است که هر چهار نماد به مجموعه اصلی BPMN متعلق هستند.

 

bpmn2

شکل فوق نشان می‌دهد که هر مدل دارای ساختار جریان توالی است و تقریباً هر مدل شامل ساختار وظیفه است. اکثر مدل‌های دارای برچسب وب و سمینار شامل رخدادهای آغاز و پایان هستند و این درحالی است که مدل‌ها با برچسب مشاوره، این رخدادها را با نوع مشخصی از رویدادها جایگزین نموده‌اند (نظیر رخدادهای زمانی یا پیامی به جای رخداد آغازین  و خاتمه، پیام یا لینک به جای رخداد پایانی). سایر نمادهای BPMN به طور یکنواخت توزیع شده‌اند.

 

بررسی دقیق‌تر شکل فوق منجر به مشاهدات جالبی می‌شود: در حالی که اکثر مدل‌های دارای برچسب مشاوره، شامل دروازه‌های داده‌ای XOR (هفتادو هفت درصد)، Pool ها (۸۱ درصد) و Lane ها (۶۹ درصد) هستند، در مدل‌ها با برچسب‌های دیگر از این نمادها کمتر استفاده شده است (به ترتیب برای مدل‌های دارای برچسب وب، ۵۷، ۳۰ و ۲۱ درصد و برای مدل‌های دارای برچسب سمینار، ۲۳، ۵۶ و ۱۶ درصد). این موضوع نشان می‌دهد که مدل‌های دارای برچسب مشاوره، ساختار سازمان‌ها را با جزئیات بیشتری به نمایش می‌کشند و اکثر آن‌ها دارای نمادهای دروازه‌ای هستند و این در حالی است که تنها یک چهارم مدل‌های سمیناری از آن‌ها استفاده می‌کنند.

 

ارتباط نمادهای BPMN

پس از مشخص کردن پرتکرارترین نمادهای BPMN، چند سؤال مطرح می‌شود: کدامیک از نمادهای BPMN به صورت ترکیبی با یکدیگر به کار می‌روند؟  کدامیک را می‌توان جایگزین دیگری نمود؟ آیا جفت‌هایی از نمادها وجود دارند که حتماً با یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند؟

 

برای پاسخ به سوالات فوق، از دانش ریاضی برای ایجاد ماتریس های کوواریانسی برای سه مجموعه از نمودارها استفاده می شود. این روش به ما اجازه می دهد که جفت هایی از نمادهای BPMN که با یکدیگر یا به جای یکدیگر استفاده می شوند را مشخص کنیم. آن جفت از نمادهای BPMN که دارای مقدار کوواریانس منفی هستند(p < -۰.۰۵)، معادل یکدیگرند و آن هایی که دارای مقدار کوواریانس مثبت هستند (p > ۰.۰۵)،  می توانند به صورت ترکیبی به کار روند. جدول زیر به صورت خلاصه نتایج را نشان می دهد.

 

bpmn3

یافته‌های ما مفاهیم جالبی را در مورد مدلسازی بر اساس BPMN در دنیای واقعی نشان می‌دهد. به نمادهایی از BPMN که به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می‌گیرند، دقت کنید (جدول فوق ستون چپ)؛ اکثر این موارد در مدلسازی BPMN رخ می‌دهند. برای نمونه، Pool ها تنها می‌توانند با سایر Pool ها از طریق جریان پیام ارتباط برقرار کنند، Lane ها به Pool نیازمند هستند و مدل‌های BPMN هم به رخداد آغازین و هم به رخداد پایانی نیاز دارند.

 

با نگاهی به نمادهایی از BPMN که می‌توانند به جای یکدیگر استفاده شوند، می فهمیم که می‌توان الگوهای جالبی از به کارگیری نمادهای BPMN را شناسایی کرد. برای نمونه در مورد دروازه (Gateway) و XOR مبتنی بر داده، می‌توان گفت زمانی که ایجادکننده مدل می‌خواهد مدل خود را بازنگری نماید، می‌تواند از  XOR مبتنی بر داده به جای دروازه‌های نامشخص استفاده نماید تا معنای جریان کنترل را روشن نماید.

خوشه بندی نمادهای BPMN

علاوه بر شناسایی نمادهایی که به جای هم یا با هم استفاده می‌شوند، علاقمند هستیم بدانیم چه خوشه هایی از نمادها در BPMN وجود دارند. برای این منظور، از روش تجزیه و تحلیل خوشه‌ها به صورت سلسله مراتبی استفاده می‌شود که بر مبنای فاصله اقلیدسی است تا بتوان نمادهای BPMN را به زیرمجموعه‌های جدا از هم تقسیم کرد. شکل زیر نتیجه حاصل را نمایش می‌دهد.

bpmn4

در شکل فوق، شش خوشه مشخص شده است. نخست، خوشه وظیفه (Task) و جریان نرمال (Normal Flow) که هسته اصلی مدلسازی بر مبنای BPMN هستند و همراه با آن‌ها، رخدادهای آغاز و پایان نیز در خوشه دوم قرار دارند. اجزای خوشه‌ای که در شکل با رنگ زرد مشخص شده است، ساده‌ترین فرم تشریح اساس یک مدل گرافیکی از فرآیند است.

 

خوشه سوم از المان‌هایی تشکیل شده است که به آراستن و توصیف مدل‌های فرآیندی با استفاده از حاشیه نویسی های متن، دروازه‌ها (که شرایط جریان کنترل را مشخص می‌کند) و اطلاعات پردازش داده‌ها، می‌پردازند.

 

خوشه چهارم و پنجم اساساً معانی بیشتری را به مفاهیم مدلسازی اصلی می‌افزایند. خوشه چهارم این امر را به واسطه اضافه نمودن اطلاعات به وظایف سازمانی، نقش‌های مورد نیاز در فرآیند و تعیین مسئولیت‌ها به واسطه اطلاعات choreography، انجام می‌دهد (این خوشه با رنگ سبز روشن در سمت راست شکل فوق مشخص شده است).  خوشه پنجم به منظور افزودن معانی بیشتر به مدل، در بازنگری مدل، مفاهیم orchestration در جریان فرآیندها را از طریق انواع متفاوتی از رخدادها و دروازه‌ها انجام می‌دهد. (این خوشه با رنگ سبز تیره در سمت راست شکل فوق مشخص شده است).

 

خوشه ششم، نشان دهنده مجموعه‌ای از نمادها است که به سادگی می‌توان گفت اصلاً به کار گرفته نمی‌شوند (این خوشه با رنگ قرمز در شکل فوق نشان داده شده است).

 

مجموعه اصلی یا مجموعه قابل توسعه

با توجه به ویژگی های BPMN، طراحان انتظار دارند که بتوانند از مجموعه نماد های اصلی BPMN که شامل ۱۰ المان است، برای طراحی مدل خود استفاده کنند و از مجموعه قابل توسعه از نماد های BPMN در صورتی که نمادهای اصلی به واسطه آن ها توسعه داده شده، استفاده نمایند. سوالات اصلی این است که: آیا طراحان از نمادهای اصلی یا نمادهای قابل توسعه استفاده می کنند؟ آیا تفاوت های میان این نمادها برای آن ها قابل پذیرش است؟

 

برای پاسخ به این پرسش ها، ما نمادهای مدلسازی را به ۱۰ مجموعه تقسیم کردیم:

 • وظایف به مجموعه وظایف اصلی (Task-Basic) و وظایف قابل توسعه (Task-Extended) تقسیم می شوند که شامل نمادهایی برای زیرفرآیندها و همچنین وظایفی با معانی بیشتر نظیر وظایف چند نمونه‌ای، جبرانی (Compensations) یا تراکنش‌ها می‌شوند.
 • نمادهای جریان توالی به یک مجموعه اصلی (Sequence Flow-Basic) شامل جریان نرمال و یک مجموعه قابل توسعه (Sequence Flow-Extended) شامل جریان پیش فرض، جریان استثنائات و شروط، تقسیم می‌شود.
 • دروازه‌ها نیز به دروازه‌های اصلی (Gateway-Basic) و دروازه‌های قابل توسعه (Gateway-Extended) تقسیم می‌شوند که شامل XOR مبتنی بر داده و رخداد، Inclusive-OR و دروازه های موازی می‌شود. ما در مقابل این دو مجموعه، نمایش اطلاعات مسیریابی به واسطه جریان توالی مشروط (Sequence Flow Gateway) را داریم.
 • رخدادها به دو مجموعه اصلی (Event-Basic) و قابل توسعه (Event-Extended) تقسیم می‌شوند که شامل پیام‌ها، رخدادهای قانون، لینک‌ها و غیره می‌شوند.
 • به علاوه، ما عناصر لایه بندی (Layout) نظیر اتصال دهنده‌های offpage و ساختار گروهبندی را از این مجموعه‌ها مجزا می دانیم.

 

برای مجموعه‌های فوق الذکر، ما شمارش تعداد تکرار را به صورت جداگانه برای هر یک از سه دسته مدل انجام دادیم که نتیجه را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

bpmn5

الگوی استفاده شده ای که در شکل فوق نمایش داده شده است، نشان می‌دهد در حالی که کاربران تمایل به استفاده از نمادهای وظایف اصلی و جریان توالی را دارند، اما اکثراً از یک مجموعه گسترده‌ای از نمادهای دروازه که توسعه یافته‌اند بهره می‌برند؛ به علاوه جریان‌های توالی توسعه یافته، به ندرت در عمل مورد استفاده قرار می‌گیرد. در خصوص رخدادها، مجموعه‌های اصلی و توسعه یافته به‌صورت یکسان مورد استفاده قرار داده می‌شود. از تجزیه و تحلیل بیشتر شکل فوق می‌توان به موارد زیر دست یافت:

 • مشاوران به طور خاص از وظایف قابل توسعه پرهیز می نمایند و اساساً از وظایف اصلی استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، آن‌ها تا حد زیادی، دروازه‌های خاص را در طراحی مدل به کار می‌برند.
 • جریان‌های توالی تصمیم ساز، به ندرت مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نشان می‌دهد که کاربران ترجیح می‌دهند مسیرها بر مبنای تصمیمات صریح، با استفاده از دروازه‌ها روشن شوند.
 • دروازه‌های اصلی غالباً در مدل‌های به دست آمده از وب نمود یافته است. با این حال، مدل‌های دارای برچسب مشاوره و سمیناری، به تعداد زیاد از این دروازه‌ها استفاده نمی‌کنند.
 • نمادهای لایه بندی نیز به ندرت استفاده می‌شوند. این امر نشان دهنده دو چیز است: نخست، کاربران اغلب از قابلیت‌های ابزار برای حاشیه نویسی نمودارها استفاده می‌کنند و دوم، با صرف وقت برای این کار، صرفاً ارزش بیرونی به دست می‌آید و منجر به کاهش پیچیدگی برای مخاطب بیرونی می‌شود.

 

هسته اصلی BPMN

ارزیابی ما تاکنون بر روی المان‌های خاص و گروهبندی آن‌ها به نمادهای اصلی و قابل توسعه بوده است. با این حال یکی از پرسش‌ها ما مرتبط با زیرمجموعه‌ای از نمادهای BPMN است که در میان مدل‌های مختلف مشترک است. شکل زیر، نمودار Venn از ترکیب‌های متفاوت نمادهای BPMN را نشان می‌دهد. عددی که در گوشه هر یک از دسته بندی‌ها در شکل نوشته شده است، تعداد مدل‌هایی را که زیرمجموعه مربوطه را در بر می‌گیرند، نشان می‌دهد.  شکل ترکیب‌هایی که بیشتر از ۱۰ تکرار را منجر می‌شدند، نمایش می‌دهد.

 

bpmn6

 

لازم به ذکر است، زیر مجموعه پرتکرار، ترکیبی از وظایف و جریان توالی است که ۹۷ درصد مدل‌های تحت بررسی آن را در بردارند و ۳ درصد باقی مانده نیز از مجموعه وظایف توسعه یافته (زیرفرآیند) استفاده نموده‌اند. به علاوه رخدادهای آغاز و پایان زیرمجموعه پرتکرار بعدی است که بیش از نیمی از مدل‌ها از آن استفاده نموده‌اند. اضافه شدن Lane به زیرمجموعه‌های مذکور منجر به زیرمجموعه‌ای می‌شود که نزدیک به ۳۰ درصد از مدل‌ها را در بر می‌گیرد. افزوده شدن دروازه‌های اصلی یا موازی به زیرمجموعه اصلی از نمادها، منجر به شکل گیری زیرمجموعه‌ای می‌شود که در بین حدود ۲۰ درصد از مدل‌ها مشترک است. عمومیت دروازه XOR مبتنی بر داده و دروازه موازی نشان می‌دهد که آن‌ها یک عنصر اصلی در تعداد بسیاری از مدلسازها هستند و این موضوع علیرغم این امر است که BPMN آن‌ها را جزء مجموعه توسعه یافته قرار می‌دهد. همین شرایط برای رخدادهای زمانی و پیامی نیز وجود دارد (که به جای رخدادهای آغازین و پایانی به کار می‌روند). در حالی که سایر انواع رخدادها بسیار کم مورد استفاده قرار می‌گیرد، این دو نوع از رخداد (آغاز و پایان) بسیار پر استفاده هستند و در مجموعه اصلی BPMN قرار می‌گیرند.

 

 نتیجه گیری، محدودیت ها و چشم انداز

در این مقاله، ما استفاده از BPMN را در پیاده کردن مدل های فرآیندی واقعی مطالعه کردیم. ما ۱۲۰ مدل BPMN را گردآوری کردیم و طیف گسترده ای از تکنیک های آماری را برای شفاف نمودن پیچیدگی عملیاتی ناشی از BPMN به کار بردیم. مقاله ما سهم کلیدی در حوزه در حال رشد مدلسازی فرآیندها ایفا می کند. مهمترین یافته ما این است که  پیچیدگی BPMN در عمل، به طور قابل توجهی با پیچیدگی تئوری آن متفاوت است.

 

تحقیقات ما نشان می دهد که تکرار نمادهای BPMN از یک توزیع نمایی پیروی می کند. این بدین معناست که استفاده عملی از یک زبان مدلسازی شباهت بسیاری به استفاده از یک زبان طبیعی دارد.

 

یافته‌های ارائه شده توسط پژوهش، طبیعتاً با محدودیت‌هایی روبرو است. به عنوان نمونه، می‌توان گفت، منبع شواهد تجربی به سه مجموعه از مدل‌های فرآیندی که دربرگیرنده ۱۲۰ مدل است، محدود شده است. با این وجود، تلاش شده است که مدل‌ها از زمینه‌های کاربردی متعدد انتخاب شوند. به علاوه، ما تقسیم بندی مدل‌ها را بر اساس جایی که مدل را از آن به دست آوردیم، انجام دادیم و اطلاعات کافی در مورد محتوایی که مدل بر اساس آن مورد استفاده قرار داده می‌شد، نداشتیم.

 

در تحقیقات آتی، ما به جمع آوری داده‌ها ادامه خواهیم داد و تلاش می‌کنیم اطلاعات بیشتری را در حوزه مربوطه گردآوری نماییم؛ به عنوان نمونه، این امر که ایجاد مدل چه هدفی را دنبال می‌کند و یا چه نوع مدلسازی برای ایجاد آن مورد استفاده قرار گرفته، مد نظر قرار داده خواهد شد. در جریان تحقیقات مرتبط، ما معیارهای پیچیدگی بیشتری را مدنظر قرار خواهیم داد.


شرکت در دوره های آموزشی زیر میتواند شما را به یک متخصص مدیریت فرایند تبدیل نماید:

دوره آموزشی مدیریت فرایند (BPM)

دوره آموزشی مدلسازی فرایند با محوریت استاندارد BPMN

دوره آموزش Process Maker

آموزش انواع سیستم های  BPMS 

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .