عضویت در کانال مدیریت فرایند
روش FOCUS PDCA
روش FOCUS PDCA

کلیات روش

چرخه PDCA  توسط والتر شوارت ابداع شده و دکتر دمینگ آن را تکمیل نمود. در سال ۱۹۸۹، انجمن بیمارستان‌های آمریکا با افزودن مراحل FOCUS به آن، روش FOCUS PDCA را به وجود آورد.

FOCUS PDCA یک‌ روش‌ علمی، منسجم‌ و کاربردی‌ برای‌  بوده‌ و از یک‌ جعبه‌ابزار کامل‌ و مرتبط‌ مدیریتی‌ برخوردار است. در این‌ روش‌ از موارد زیر استفاده میشود:

 • طوفان فکری، روش‌ گروه‌ اسمی‌ و جدول‌ اولویت‌بندی‌ برای ‌تصمیم‌گیری‌ تیمی
 • بیان‌ فرصت‌ برای‌ شناخت‌ جامع‌ و خلاصه‌ عملکرد فرایند و نیز تدوین‌ عملکرد مطلوب‌ آن ‌
 • نمودار قالبی‌ برای‌ شناخت‌ کلی‌ فرایند و نیز درک‌ سیستماتیک‌ آن
 • نمودار جریان‌ فرایند برای‌ شناخت‌ جزئیات‌ و ترسیم‌ بهترین‌ نمودار جریان‌ فرایند و همچنین‌ شناسایی‌ فعالیت‌های‌ در ارتباط‌ با مشتری‌ها و تعیین‌ گلوگاه‌ها
 • نمودار علت‌ و معلول‌ برای‌ تعیین‌ متغیرهای‌ مؤثر بر عملکرد فرایند
 • نمودار همگرایی برای‌ تدوین جامع‌ عوامل‌ مؤثر
 • نمودارهای‌ کنترل‌ و روش‌های‌ آماری‌ مناسب‌ و ساده‌ برای‌ تحلیل‌ درست‌ و توجه‌ به پیش‌گیری‌ و نقص‌ صفر و نیز شناخت‌ نوسانات‌ خاص‌ برای‌ اصلاح‌ اولیه‌ آن‌ها و اجتناب‌ از آن‌ها در ترسیم‌ وضعیت موجود فرایند و برنامه‌ریزی‌ ساده‌ و کاربردی‌.

برای ارتقای فرآیندها از روش ۹ مرحله‌ای FOCUSPDCA استفاده می‌شود. این روش از ۹ مرحله منطقی و پشت‌سر‌هم تشکیل یافته است که با تمرکز روی علت‌های اصلی مشکل، نسبت به حل آن با استفاده از ابزارهای علمی مبادرت می‌نماید.

مراحل ۹گانه ارتقای فرایندها، عبارت‌اند از:

 1. مرحله‌ی ‌Find
 2. مرحله‌ی Organize
 3. مرحله‌ی Clarify
 4. مرحله‌ی‌ Understand
 5. مرحله Select
 6. مرحله Plan
 7. مرحله Do
 8. مرحله Check
 9. مرحله Act

در ادامه مطالب هریک از مراحل فوق تشریح خواهند شد.

 

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .