عضویت در کانال مدیریت فرایند
ترجمه فارسی مدل مرجع APQC- بخش دوم
چارچوب APQC

در مطالب قبلی در مورد مدل APQC توضیحاتی ارائه شد و در مطلب قبلی (ترجمه فارسی مدل مرجع APQC) ترجمه فارسی ۲ طبقه اول فرایندی مدل APQC تا سطح فرایند خدمت دوستان ارائه شد. در این مطلب ترجمه طبقات ۳ و ۴ فرایندی مدل APQC جهت بهره برداری دوستان ارائه میگردد.

 

طبقه ۳: بازاریابی و فروش محصولات و خدمات

گروه فرایند: درک بازارها، مشتریان و ظرفیت ها

فرایندها:

 • تجزیه و تحلیل بینش بازار و مشتری
 • ارزیابی و اولویت بندی فرصت های بازار

 

گروه فرایند: توسعه استراتژی بازاریابی

فرایندها:

تعریف پیشنهادات و گزارش ارزش مشتری

 • تعریف استراتژی قیمت گذاری
 • تعریف و مدیریت استراتژی کانال توزیع
 • تحلیل و مدیریت عملکرد کانال توزیع
 • تدوین استراتژی ارتباطات بازاریابی
 • طراحی و مدیریت برنامه وفاداری مشتری

 

گروه فرایند: توسعه و مدیریت برنامه های بازاریابی

فرایندها:

 • تعریف اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و معیارها برای محصولات و خدمات بوسیله بخش های بازار/ کانال های توزیع
 • بودجه ریزی بازاریابی
 • توسعه و مدیریت قیمت گذاری
 • توسعه و مدیریت اقدامات تبلیغاتی
 • پیگیری معیارهای مدیریت مشتری
 • تجزیه و تحلیل و پاسخگویی به بینش مشتری
 • توسعه و مدیریت استراتژی بسته بندی
 • مدیریت محتوای بازاریابی محصول

 

گروه فرایند: توسعه استراتژی فروش

فرایندها:

 • پیش بینی فروش
 • توسعه روابط شرکا/ همکاران فروش
 • تدوین بودجه سراسری فروش
 • ایجاد شاخص ها و اهداف فروش
 • ایجاد شاخص های مدیریت مشتری

 

گروه فرایند: توسعه و مدیریت برنامه های فروش

فرایندها:

 • مدیریت و رهبری فرصت ها
 • مدیریت حساب ها و مشتریان
 • توسعه و مدیریت پیشنهادات فروش، مزایده ها و درخواست های پیشنهادی
 • مدیریت سفارشات
 • مدیریت شرکا و همکاران فروش

 

دوره آنلاین طراحی معماری فرایند مبتنی بر APQC

 

طبقه ۴: ارائه محصولات فیزیکی

گروه فرایند: برنامه ریزی و همسو سازی منابع زنجیره تأمین

فرایندها:

 • تدوین استراتژی های تولید و مواد اولیه
 • مدیریت تقاضا برای محصولات و خدمات
 • تهیه برنامه مواد اولیه
 • تدوین و مدیریت زمانبندی تولید اصلی
 • برنامه ربزی نیازمندی های توزیع
 • تعریف محدودیت های برنامه توزیع
 • بازبینی سیاست های برنامه توزیع
 • توسعه متد ها و استاندارد های کیفیت

 

گروه فرایند: تهیه مواد و خدمات

فرایندها:

 • تدوین استراتژی های منبع یابی
 • انتخاب تأمین کنندگان و توسعه و نگهداری قراردادها
 • سفارش مواد و خدمات
 • مدیریت تأمین کنندگان

 

گروه فرایند: تولید/ ساخت/ تحویل محصول

فرایندها:

 • زمانبندی تولید
 • تولید محصولات
 • انجام آزمایش کیفیت
 • نگهداری ثبت های تولید و مدیریت ردیابی

 

گروه فرایند: مدیریت لجستیک و انبارداری

فرایندها:

 • ایجاد حاکمیت لجستیک
 • برنامه ریزی و مدیریت جریان مواد در سازمان
 • انبارداری

ادامه ترجمه چارچوب APQC را میتوانید از لینک زیر دنبال کنید:

ترجمه فارسی مدل مرجع  APQC- بخش سوم

 


 

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .