عضویت در کانال مدیریت فرایند
ترجمه فارسی مدل مرجع APQC- بخش آخر
چارچوب APQC

در مطلب قبلی (ترجمه فارسی مدل مرجع APQC- بخش پنجم) ترجمه فارسی طبقات ۹ و ۱۰ مدل APQC تا سطح فرایند خدمت دوستان ارائه شد. در این مطلب ترجمه ۳ طبقه آخر مدل یعنی طبقات ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ فرایندی مدل APQC جهت بهره برداری دوستان ارائه میگردد.

طبقه ۱۱: مدیریت ریسک، انطباق، اصلاح و انعطاف پذیری

گروه فرایند: مدیریت ریسک سازمان

فرایندها:

 • ایجادچارچوب ها و خط مشی های ریسک سازمان
 • نظارت و هماهنگ کردن فعالیت های مدیریت ریسک سازمانی
 • مدیریت ریسک واحدی و وظیفه ای سازمان

 

گروه فرایند: مدیریت انطباق

فرایندها:

 • ایجاد سیاست ها و چارچوب انطباق
 • مدیریت انطباق قوانین و مقررات

 

گروه فرایند: مدیریت اقدامات اصلاحی

فرایندها:

 • ایجاد برنامه های اصلاحی
 • برقراری تماس و مشورت با کارشناسان
 • شناسایی/ تخصیص منابع
 • تحقیق و بررسی جنبه های قانونی
 • تحقیق و بررسی عوامل تخریب کننده
 • ایجاد یا اصلاح سیاست ها

 

گروه فرایند: مدیریت انعطاف پذیری کسب و کار

فرایندها:

 • تدوین استراتژی انعطاف پذیری کسب و کار
 • ایجاد برنامه عملیاتی پیوسته کسب و کار
 • تست کردن عملیات پیوسته کسب و کار
 • حفظ عملیات پیوسته کسب و کار
 • به اشتراک گذاری دانش ریسک های خاص در تمامی بخش های سازمان

 

طبقه ۱۲: مدیریت روابط خارجی

گروه فرایند: ایجاد روابط سرمایه گذاران

فرایندها:

 • برنامه ریزی، ایجاد و مدیریت روابط وام دهندگان
 • برنامه ریزی، ایجاد و مدیریت روابط تحلیل گران
 • ایجاد روابط با سهامداران

 

گروه فرایند: مدیریت روابط دولتی و صنعتی

فرایندها:

 • مدیریت روابط دولتی
 • مدیریت روابط با افراد شبه دولتی
 • مدیریت روابط با گروه های صنعتی و تجاری
 • مدیریت فعالیت های لابی

 

گروه فرایند: مدیریت روابط با هیئت مدیره

فرایندها:

 • گزارش نتایج مالی
 • گزارش یافته های ممیزی

 

گروه فرایند: مدیریت مسائل قانونی و اخلاقی

فرایندها:

 • مدیریت سیاست های اخلاقی
 • توسعه و اجرای قوانین بازدارنده
 • حصول اطمینان از انطباق
 • مدیریت مشاوره های خارجی
 • محافظت از مالکیت معنوی
 • حل و فصل اختلافات و دعاوی قضایی
 • مشاوره های قانونی
 • انجام مذاکرات و مستند سازی توافقات/ قراردادها

 

گروه فرایند: مدیریت برنامه های روابط عمومی

فرایندها:

 • مدیریت روابط اجتماعی
 • مدیریت ارتباطات رسانه ای
 • مدیریت پایداری سیاسی
 • ایجاد اعلامیه های مطبوعاتی
 • ثبت اعلامیه های مطبوعاتی

 

طبقه ۱۳: توسعه و مدیریت قابلیت های کسب و کار

گروه فرایند: مدیریت فرآیندهای کسب و کار

فرایندها:

 • ایجاد و حفظ حاکمیت مدیریت فرآیند
 • تعریف و مدیریت چارچوب های فرآیند
 • تعریف فرآیند ها
 • مدیریت عملکرد فرآیند ها
 • بهبود فرآیند ها

 

گروه فرایند: مدیریت پورتفولیو، برنامه و پروژه

فرایندها:

 • مدیریت پورتفولیو
 • مدیریت برنامه ها
 • مدیریت پروژه ها

 

گروه فرایند: مدیریت کیفیت

فرایندها:

 • تعیین الزامات کیفیت
 • ارزیابی عملکرد به الزامات
 • مدیریت عدم انطباق
 • اجرا و نگهداشت سیستم مدیریت کیفیت سازمان (EQMS)

 

گروه فرایند: مدیریت تغییرات

فرایندها:

 • برنامه ریزی برای تغییر
 • طراحی تغییر
 • اجرای تغییر
 • حفظ و نگهداری بهبود

 

گروه فرایند: توسعه و مدیریت دانش (KM) در سطح سازمان

فرایندها:

 • تدوین استراتژی مدیریت دانش
 • ارزیابی قابلیت های مدیریت دانش

 

گروه فرایند: سنجش و الگوبرداری

فرایندها:

 • ایجاد و مدیریت استراتژی عملکرد سازمانی
 • الگوبرداری عملکرد
 • ارزیابی عملکرد فرآیند

 

گروه فرایند: مدیریت ایمنی و  بهداشت محیط (HSE)

فرایندها:

 • تعیین تأثیرات ایمنی و بهداشت محیط
 • توسعه و اجرای برنامه های وظیفه ای
 • آموزش و پرورش کارکنان وظیفه ای
 • کنترل و مدیریت برنامه مدیریتی HSE وظیفه ای

 

 یک نکته مهم در مورد مدل های مرجع، نحوه بکارگیری و پیش نیازهای آنها در سازمان ها است که به زودی اطلاعات مفیدی در اینباره ارائه خواهیم کرد.  

 

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .