عضویت در کانال مدیریت فرایند
۱۰۰ جلسه آموزش مدیریت فرایند- پارت چهارم
آموزش رایگان مدیریت فرایند

در بخش قبل “۱۰۰ جلسه آموزش مدیریت فرایند- پارت سوم را ارائه کردیم. در این صفحه پارت چهارم را خدمت شما ارائه خواهیم کرد.


جلسه پنجاه و هشتم آموزش مدیریت فرایند

نوع آموزش: اینفوگرافی

عنوان: علامت هایی که نشان میدهد به نرم افزار bpms نیاز داریم-قسمت اول

 

علامت های نیاز به BPMS


 جلسه پنجاه و نهم آموزش مدیریت فرایند

نوع آموزش: اینفوگرافی

عنوان: علامت هایی که نشان میدهد به نرم افزار bpms نیاز داریم-قسمت دوم


جلسه شصتم آموزش مدیریت فرایند

نوع آموزش: اینفوگرافی

عنوان: علامت هایی که نشان میدهد به نرم افزار bpms نیاز داریم-قسمت سوم


 جلسه شصت و یکم آموزش مدیریت فرایند

نوع آموزش: اینفوگرافی

عنوان: علامت هایی که نشان میدهد به نرم افزار bpms نیاز داریم-قسمت چهارم


جلسه شصت و دوم آموزش مدیریت فرایند

نوع آموزش: اینفوگرافی

عنوان: علامت هایی که نشان میدهد به نرم افزار bpms نیاز داریم-قسمت پنجم

 


 جلسه شصت و سوم آموزش مدیریت فرایند

نوع آموزش: اینفوگرافی

عنوان: علامت هایی که نشان میدهد به نرم افزار bpms نیاز داریم-قسمت ششم

 


جلسه شصت و چهارم آموزش مدیریت فرایند

نوع آموزش: اینفوگرافی

عنوان: علامت هایی که نشان میدهد به نرم افزار bpms نیاز داریم-قسمت هفتم


 جلسه شصت و پنجم آموزش مدیریت فرایند

نوع آموزش: اینفوگرافی

عنوان: علامت هایی که نشان میدهد به نرم افزار bpms نیاز داریم-قسمت هشتم


 جلسه شصت و ششم آموزش مدیریت فرایند

نوع آموزش: اینفوگرافی

عنوان: علامت هایی که نشان میدهد به نرم افزار bpms نیاز داریم-قسمت نهم


جلسه شصت و هفتم آموزش مدیریت فرایند

نوع آموزش: اینفوگرافی

عنوان: علامت هایی که نشان میدهد به نرم افزار bpms نیاز داریم-قسمت دهم


جلسه شصت و هشتم آموزش مدیریت فرایند

نوع آموزش: پادکست

عنوان: آیا واقعا به BPMS نیاز داریم؟

 

توضیحات: در این پادکست با موضوع “آیا واقعا به BPMS نیاز داریم؟” می پردازیم. وقتی به خیلی از سازمانها مراجعه می کنیم و با مدیران صحبت می کنیم حرفی که از سیستمهای اطلاعاتی و نرم افزارهایی که وجود دارد گفته می شود این است که ما هزینه زیادی برای خرید نرم افزارهای مختلف و پشتیبانی آن انجام داده ایم و الان از نظر مکانیزاسیون و ضریب نفوذ مکانیزاسیون سازمان در وضعیت خوبی هستیم.

 


جلسه شصت و نهم آموزش مدیریت فرایند

نوع آموزش: پادکست

عنوان: مزیت سیستم های BPMS

 

توضیحات: در این پادکست در نظر داریم به اولین مزیت سیستم های BPMS اشاره کنیم.

 


جلسه هفتادم آموزش مدیریت فرایند

نوع آموزش: پادکست

عنوان: مزیت سیستم های BPMS- بخش دوم

 

توضیحات: در این پادکست در نظر داریم به اولین مزیت سیستم های BPMS اشاره کنیم.

 

 


جلسه هفتاد و یکم آموزش مدیریت فرایند

نوع آموزش: پادکست

عنوان: مزیت سیستم های BPMS- بخش سوم

 

توضیحات: در این پادکست در نظر داریم به اولین مزیت سیستم های BPMS اشاره کنیم.

 

 


جلسه هفتاد و دوم آموزش مدیریت فرایند

نوع آموزش: پادکست

عنوان: مزیت سیستم های BPMS- بخش چهارم

 

توضیحات: در این پادکست در نظر داریم به اولین مزیت سیستم های BPMS اشاره کنیم.

 

 


جلسه هفتاد و سوم آموزش مدیریت فرایند

نوع آموزش: پادکست

عنوان: چراسیستم های BPMS متن باز گزینه خوبی هستند؟ بخش اول

 

 


جلسه هفتاد و چهارم آموزش مدیریت فرایند

نوع آموزش: پادکست

عنوان: چراسیستم های BPMS متن باز گزینه خوبی هستند؟ بخش دوم

 

 


جلسه هفتاد و چهارم آموزش مدیریت فرایند

نوع آموزش: پادکست

عنوان: چراسیستم های BPMS متن باز گزینه خوبی هستند؟ بخش سوم

 

 


پارت پنجم آموزش مدیریت فرایند 

 

 

فیلم آموزش بیزاجی

 

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .