عضویت در کانال مدیریت فرایند
فهرست مطالب کتاب اصول و مبانی مدیریت فرایند
کتاب BPM

فهرست مطالب کتاب اصول و مبانی مدیریت فرایند جهت اطلاع دوستان تقدیم حضور میگردد.

 

فصل اول: معرفی فرایند کسب ­وکار

۱٫۱ فرایندهای عمومی

۱٫۲ عناصر یک فرآیند کسب وکار

۱٫۳ ریشه و تاریخچه BPM

۱٫۳٫۱ سازمان وظیفه‌ای

۱٫۳٫۲ ظهور تفکر فرایندی

۱٫۳٫۳ ظهور و سقوط  BPR

۱٫۴ چرخه عمر BPM

۱٫۵ خلاصه

۱٫۶ حل تمرین

۱٫۷ تمرین بیشتر


فصل دوم: شناسایی فرایندها

۲٫۱ تمرکز بر فرآیندهای کلیدی

۲٫۱٫۱ مرحله تعیین

۲٫۱٫۲ مرحله ارزیابی

۲٫۲ طراحی معماری فرآیند

۲٫۲٫۱ شناسایی case typeها

۲٫۲٫۲ شناسایی عملکرد‌ها برای case type

۲٫۲٫۳ ساخت ماتریس‌های عملکرد/case

۲٫۲٫۴ شناسایی فرآیندها

۲٫۲٫۵ تکمیل معماری فرآیند

۲٫۳ خلاصه

۲٫۴ جواب‌های تمرینات

۲٫۵ تمرینات بیشتر

۲٫۶ مطالعه بیشتر


فصل سوم: مدل­سازی اساسی فرایند

۳٫۱ گامهای اولیه BPMN

۳٫۲ انشعاب و ادغام

۳٫۱٫۱ تصمیمات انحصاری

۳٫۱٫۲ اقدام موازی

۳٫۲٫۳ تصمیمات فراگیر

۳٫۲٫۴ بازنگری و تکرار

۳٫۳ محصولات اطلاعات

۳٫۴ منابع

۳٫۵ خلاصه

۳٫۶ پاسخ تمرینات

۳٫۷ تمرینات بیشتر

۳٫۸ مطالعه بیشتر


فصل چهارم: مدل­سازی پیشرفته فرایندها

۴٫۱ تجزیه فرآیند

۴٫۲ استفاده مجدد از فرآیند

۴٫۳ مطالب بیشتر درباره بازنگری و تکرار

۴٫۳٫۱ تکرار موازی

۴٫۳٫۲ تکرار کنترل نشده

۴٫۴ استفاده از رویدادها

۴٫۴٫۱ رویدادهای پیام

۴٫۴٫۲ رویدادهای مرتبط با زمان

۴٫۴٫۳ رویدادهای مسابقه‌ای

۴٫۵ استفاده از استثناءها

۴٫۵٫۱ قطع شدن فرآیند

۴٫۵٫۲ استثناءهای داخلی

۴٫۵٫۳ استثناءهای خارجی

۴٫۵٫۴ مهلت زمانی فعالیت

۴٫۵٫۵ رویدادهای غیرمتوقف‌کننده و استثناءهای پیچیده

۴٫۵٫۶ میان پرده: زیرفرآیندهای رویدادی

۴٫۵٫۷ جبران فعالیت

۴-۶ فرآیندها و قوانین کسب‌وکار

۷-۴ choreography های فرایند

۴٫۸ خلاصه

۴٫۹ راه ­حل تمرین­ها

۴٫۱۰ تمرین­های بیشتر

۴٫۱۱ مطالعات بیشتر


از اینجا میتوانید نسبت به خرید آنلاین کتاب اقدام نمایید. 

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .