عضویت در کانال مدیریت فرایند
تکنیک های مورد نیاز تحلیل کسب و کار اشاره شده در استاندارد BABOK
تکنیک های تحلیل کسب و کار

تکنیک های مورد نیاز تحلیل کسب و کار اشاره شده در استاندارد BABOK

 

استاندارد BABOK بر اساس شش حوزه دانشی بنا شده است. مجموعاً ۳۶ وظیفه در این ۶ حوزه وجود دارد و این وظایف از طریق ۵۰ ابزار و تکنیک انجام میشوند. پس اگر ۵۰ ابزار مورد اشاره در استاندارد را فرابگیرید میتوانیم ۳۶ وظیفه اشاره شده را انجام داده و به یک تحلیلگر کسب و کار تبدیل شویم.

 

در ادامه مهم ترین تکنیک های مورد استفاده در هر یک از شش حوزه مورد اشاره در استاندارد BABOK را مورد اشاره قرار خواهیم داد.

در این سند انواع تکنیک های تحلیل کسب و کار مورد اشاره در استاندارد BABOK (استاندارد تحلیل کسب و کار) را که در فصل دهم این استاندارد ارائه شده است به تفکیک هر یک از حوزه های دانشی مطرح شده در این استاندارد میتوانید مشاهده کنید.

 

همانطور که در مطلب قبلی اشاره کردیم، شش حوزه دانشی موجود در استاندارد BABOK عبارتند از:

 • حوزه‌ی برنامه‌ریزی و نظارت بر تحلیل کسب و کار
 • استخراج الزامات و همکاری
 • مدیریت چرخه عمر الزامات
 • تحلیل استراتژی
 • تحلیل الزامات و تعریف طراحی
 • ارزیابی راهکارها

 

در دوره آنلاین تحلیل کسب و کار، تکنیک های تحلیل کسب و کار را آموزش خواهیم داد. 

 

دوره تحلیل کسب و کار

 

 

تکنیک های حوزه‌ی برنامه‌ریزی و نظارت بر تحلیل کسب و کار

 • Brainstorming
 • Business Cases
 • Business Rules Analysis
 • Document Analysis
 • Estimation
 • Financial Analysis
 • Functional Decomposition
 • Interviews
 • Item Tracking
 • Lessons Learned
 • Metrics and Key Performance Indicators (KPIs)
 • Mind Mapping
 • Observation
 • Organizational Modelling
 • Process Analysis
 • Process Modelling
 • Reviews
 • Risk Analysis and Management
 • Root Cause Analysis
 • Scope Modelling
 • Survey or Questionnaire
 • Workshops

تکنیک های حوزه‌ی استخراج نیازمندی ها و همکاری

 • Benchmarking and Market Analysis
 • Brainstorming
 • Business Rules Analysis
 • Collaborative Games
 • Concept Modelling
 • Data Mining
 • Data Modelling
 • Document Analysis
 • Estimation
 • Focus Groups
 • Interface Analysis
 • Interviews
 • Lessons Learned
 • Mind Mapping
 • Observation
 • Process Analysis
 • Process Modelling
 • Prototyping
 • Reviews
 • Risk Analysis and Management
 • Stakeholder List, Map, or Personas
 • Survey or Questionnaire
 • Workshops

تکنیک های حوزه‌ی مدیریت چرخه عمر نیازمندی ها

 • Acceptance and Evaluation Criteria
 • Backlog Management
 • Business Cases
 • Business Rules Analysis
 • Data Flow Diagrams
 • Data Modelling
 • Decision Analysis
 • Document Analysis
 • Estimation
 • Financial Analysis
 • Functional Decomposition
 • Interface Analysis
 • Interviews
 • Item Tracking
 • Prioritization
 • Process Modelling
 • Reviews
 • Risk Analysis and Management
 • Use Cases and Scenarios
 • User Stories
 • Workshops

تکنیک های حوزه‌ی تحلیل استراتژی

 • Acceptance and Evaluation Criteria
 • Balanced Scorecard
 • Benchmarking and Market Analysis
 • Brainstorming
 • Business Capability Analysis
 • Business Cases
 • Business Model Canvas
 • Concept Modelling
 • Data Mining
 • Decision Analysis
 • Decision Modelling
 • Document Analysis
 • Estimation
 • Financial Analysis
 • Focus Groups
 • Functional Decomposition
 • Interviews
 • Item Tracking
 • Lessons Learned
 • Metrics and Key Performance Indicators (KPIs)
 • Mind Mapping
 • Observation
 • Organizational Modelling
 • Process Analysis
 • Process Modelling
 • Prototyping
 • Risk Analysis and Management
 • Root Cause Analysis
 • Scope Modelling
 • Survey or Questionnaire
 • SWOT Analysis
 • Vendor Assessment
 • Workshops

تکنیک های حوزه‌ی تحلیل نیازمندیها و تعریف طراحی

 • Acceptance and Evaluation Criteria
 • Backlog Management
 • Benchmarking and Market Analysis
 • Brainstorming
 • Business Capability Analysis
 • Business Cases
 • Business Model Canvas
 • Business Rules Analysis
 • Concept Modelling
 • Data Dictionary
 • Data Flow Diagrams
 • Data Modelling
 • Decision Analysis
 • Decision Modelling
 • Document Analysis
 • Estimation
 • Financial Analysis
 • Focus Groups
 • Functional Decomposition
 • Glossary
 • Interface Analysis
 • Interviews
 • Item Tracking
 • Lessons Learned
 • Metrics and Key Performance Indicators (KPIs)
 • Mind Mapping
 • Non-functional Requirements Analysis
 • Organizational Modelling
 • Process Modelling
 • Prototyping
 • Reviews
 • Risk Analysis and Management
 • Root Cause Analysis
 • Scope Modelling
 • Sequence Diagrams
 • Stakeholder List, Map, or Personas
 • State Modelling
 • Survey or Questionnaire
 • SWOT Analysis
 • Use Cases and Scenarios
 • User Stories
 • Vendor Assessment
 • Workshops

تکنیک های حوزه‌ی ارزیابی راهکارها

 • Acceptance and Evaluation Criteria
 • Benchmarking and Market Analysis
 • Brainstorming
 • Business Cases
 • Business Rules Analysis
 • Data Mining
 • Decision Analysis
 • Document Analysis
 • Financial Analysis
 • Focus Groups
 • Interviews
 • Item Tracking
 • Lessons Learned
 • Metrics and Key Performance Indicators (KPIs)
 • Non-functional Requirements Analysis
 • Observation
 • Organizational Modelling
 • Prioritization
 • Process Analysis
 • Process Modelling
 • Prototyping
 • Risk Analysis and Management
 • Roles and Permissions Matrix
 • Root Cause Analysis
 • Survey or Questionnaire
 • SWOT Analysis
 • Use Cases and Scenarios
 • Vendor Assessment
 • Workshops

 

البته نکته بسیار مهم اینکه این تکنیک ها نه فقط در تحلیل کسب  وکار بلکه در سایر موارد نیز کاربرد دارند و یادگیری آنها به شدت توصیه میگردد.

همچنین از لیست بالا کاملاً مشخص است که برخی از این تکنیک ها در چند حوزه مشترک هستند. پس شروع یادگیری با تکنیکی که در حوزه ها بیشتر تکرار شده است امری منطقی است.

 

برای خرید کتاب راهنمای پیکره دانش تحلیل کسب و کار (ترجمه BABOK) بر روی تصویر پایین کلیک کنید. 

 

کتاب BABOK

 

 

این مطلب را هم بخوانید: تحلیل کسب و کار با مدیریت فرایند چه تفاوت هایی دارد؟

 

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .