عضویت در کانال مدیریت فرایند
اتمام پروژه مدلسازی فرایندهای پالایشگاه گاز سرخون و قشم
مدیریت فرایند

اتمام پروژه مدلسازی فرایندهای پالایشگاه گاز سرخون و قشم

 

در سال ۹۷ فاز اول پروژه مدلسازی فرایندهای پالایشگاه گاز سرخون و قشم به اتمام رسید.

البته همانطور که قبلاً نیز گفته ایم در وب سایت مدرسه مدیریت فرایند به دلایل مختلف تمام پروژه هایی که انجام میدهیم را بازگو نمیکنیم.

 

پروژه با برگزاری دو دوره آموزشی آغاز شد. هدف از برگزاری دوره های آموزشی آشنایی بدنه سازمان و دینفعان کلیدی درگیر در اجرای پروژه مدیریت فرایند با مباحث و آشنایی و تسلط تیم متولی مدیریت فرایند با مباحث مدیریت فرایند، مدلسازی، BPMN2 و نرم افزارهای BPMS است.

 

این پروژه که در قالب طرح اینترشیپ انجام شد با موضوع مدلسازی، تحلیل و تدوین شماسنامه برای ۱۰ فرآیند منتخب شرکت پالایش گاز سرخون و قشم منطبق با استاندارد BPMN 2.0 توسط مدرسه مدیریت فرایند انجام شد.

 

در این پروژه در ابتدا دیاگرام سلسله مراتب فرآیندی مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس اهمیت و اولویت ۱۰ عدد از فرآیندهای پالایشگاه به پیشنهاد مجری و انتخاب و تایید کارفرما برای مدل‌سازی در نظر گرفته شد. ۱۰ فرایند منتخب طبق استاندارد BPMN 2.0 در نرم افزار پیشنهادی (Visual Paradigm) مدل‌سازی شدند.

 

طی این پروژه فرایندهای زیر مدلسازی شده و شناسنامه فرایندی و نمودار BPMN2 برای آنها تهیه شد.

 • فرآیند برون سپاری
 • فرآیند برگزاری مناقصات
 • فرآیند مدیریت درخواست اصلاحی (TSR)
 • فرآیند مدیریت نوسانات دبی
 • فرآیند تصویب طرح تفصیلی
 • فرآیند مدیریت درخواست بودجه
 • فرآیند درخواست خرید
 • فرآیند مدیریت تغییرات
 • فرآیند مدیریت کنترل موجودی کالا
 • فرآیند حساب‌های پرداختنی (صدور سند پرداخت)
 • فرآیند محاسبه میزان تولید گاز مایع

 

 

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .