عضویت در کانال مدیریت فرایند
جلد دوم کتاب Fundamentals of Business Process Management
کتاب BPM

جلد دوم کتاب Fundamentals of Business Process Management

 

جلد دوم کتاب Fundamentals of Business Process Management ترجمه، ویرایش، و بارها بازنگری شده و هم اکنون قابل تهیه است. جلد دوم این کتاب (اصول و مبانی مدیریت فرایند) مشتمل بر شش فصل دوم کتاب بوده که از طریق سایت مدرسه مدیریت فرایند قابل (همین صفحه) تهیه است.

 

جلد دوم کتاب fundamentals-of-bpm از نظر حجم، بیش از ۱٫۵ برابر جلد اول است. 

 

هر چقدر که زمان به جلو می­رود و منابع و رفرنس های دیگری را در حوزه مدیریت فرایند می­خوانیم، بیشتر به ما اثبات می­شود که این کتاب واقعاً فوق العاده است.

 

 

برای خرید آنلاین جلد دوم ترجمه کتاب fundamentals-of-bpm کلیک کنید:

 

برای تهیه جلد اول کتاب به این صفحه مراجعه نمایید.

 

 

 

در ادامه توجه شما را به فهرست مطالب جلد دوم کتاب Fundamentals of Business Process Management جلب می نمایم.

 

فصل پنجم: کشف فرایند

تنظیمات کشف فرایند     

 • تحلیلگر فرایند در مقابل کارشناس حوزه
 • سه چالش کشف فرایند
 • پروفایل یک تحلیل فرایند

روش‌های کشف فرایند

 • کشف مبتنی بر مدرک
 • کشف مبتنی بر مصاحبه
 • کشف مبتنی بر کارگاه
 • نقاط قوت و محدودیت ها

روش مدل سازی فرآیند   

 • شناسایی مرزهای فرآیند
 • شناسایی فعالیت‌ها و رویدادها
 • شناسایی منابع و انتقال آن‌ها
 • شناسایی جریان کنترل
 • شناسایی عناصر دیگر

تضمین کیفیت مدل فرآیند           

 • کیفیت و تایید ترکیبی
 • کیفیت معنایی و تصدیق
 • کیفیت عملی و گواهی
 • دستورالعمل ها و توافقنامه های مدلسازی

خلاصه  

راه حل تمرین     

تمرینهای بیشتر 

مطالعات بیشتر


فصل ششم: تجزیه‌وتحلیل کیفی فرایند

تحلیل های ارزش افزوده  

 • طبقه بندی ارزش
 • حذف زواید

تحلیل علل ریشه ای        

 • نمودار علت و معلول

مستند سازی و ارزیابی تأثیر         

 • ثبت مسئله
 • تجزیه‌وتحلیل نمودارهای پارتو و پیک

راه حل‌های تمرین           

تمرینات بیشتر   

مطالعه‌ی بیشتر  


فصل هفتم: تجزیه وتحلیل کمی‌فرایند

معیارهای عملکرد           

 • ابعاد عملکرد فرایند
 • کارت امتیازی متوازن
 • مدل‌های مرجع و شاخص‌های صنعت

تحلیل جریان     

 • محاسبه زمان چرخه با استفاده از تحلیل جریان
 • کارایی زمان چرخه
 • زمان چرخه و کار-در-فرآیند
 • برنامه‌های کاربردی دیگر و محدودیت‌های تجزیه وتحلیل جریان

صفها    

 • اساس تئوری صف
 • مدل‌های M /M/1 و M/M/c
 • محدودیت‌های اساس تئوری صف

شبیه سازی       

 • آناتومی‌ شبیه سازی فرآیند
 • ورودی شبیه سازی فرایند
 • ابزار شبیه سازی
 • یک کلمه احتیاط

خلاصه  

راه حل‌ تمرینات  

تمرین‌های بیشتر

مطالعات بیشتر


فصل هشتم: طراحی مجدد فرایند

اصل طراحی مجدد فرایند 

 • چرا طراحی مجدد؟
 • طراحی مجدد چیست؟
 • چهارضلعی شیطانی
 • چگونگی طراحی مجدد فرایند
 • طراحی مجدد فرایند ابتکاری
 • ابتکارات مشتری
 • ابتکار عملیات فرایند کسبوکار
 • ابتکار رفتاری فرایند کسبوکار
 • ابتکارات سازمانی
 • ابتکارات اطلاعات
 • ابتکارات تکنولوژی
 • ابتکارات محیط بیرونی

نمونه ای از یک مرکز مراقبت‌های بهداشتی  

 • ارسال پرونده های پزشکی توسط پست
 • جلسات دورهای
 • درخواست پرونده های پزشکی

طراحی مبتنی بر محصول 

 • تجزیه وتحلیل: ایجاد یک مدل داده محصول
 • طراحی: برگرفته از یک فرایند از یک مدل داده محصول
 • طراحی: برگرفته از فرایند یک مدل داده

خلاصه  

راه حل تمرین ها 

تمرین های بیشتر           


فصل نهم: مکانیزاسیون فرایند

مکانیزاسیون فرآیندهای کسب وکار           

 • سیتمهای مدیریت فرآیند کسب وکار
 • معماری یک BPMS
 • مورد  ACNS

مزایای استقرار BPMS    

 • کاهش حجم کار
 • یکپارچه سازی سیستم به صورت منعطف
 • شفافیت اجرا
 • اجرای قوانین

چالش های استقرار یک BPMS    

 • چالش های فنی
 • چالشهای سازمانی

تبدیل مدل‌های فرآیند به مدل های قابل اجرا           

 • تعیین مرزهای اتوماسیون
 • مرور وظایف دستی
 • تکمیل مدل فرآیند
 • سطح مناسب ریز کردن مدل فرآیند
 • آخرین گامها

خلاصه  

راهکار تمرین‌ها  


فصل دهم: هوش فرایندی

اجرای فرآیند و ثبت وقایع (لاگ)   

 • چشم انداز مشارکت‌کنندگان در اجرای فرآیند
 • چشم انداز صاحب فرآیند در مورد اجرای فرآیند
 • ساختار ثبت وقایع (لاگ)
 • چالش‌های استخراج ثبت وقایع (لاگ)

کشف خودکار فرآیند       

 • فرضیات الگوریتم α
 • ترتیب روابط الگوریتم α
 • الگوریتم α
 • کشف فرآیند مستحکم

تجزیه‌وتحلیل عملکرد یا کارآیی     

 • اندازه گیری زمان
 • اندازه گیری با معیار هزینه
 • اندازه گیری کیفیت
 • اندازه گیری انعطاف پذیری

بررسی سازگاری 

 • سازگاری کنترل جریان
 • سازگاری داده‌ها و منابع

جمع بندی         

راه حل تمرینها   

تمرینهای بیشتر 

مطالعات آتی یا اضافی

 


دوره مدیریت فرایندهای کسب و کار

 

 

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .