عضویت در کانال مدیریت فرایند
نرم افزار BPMS چیست؟

در این فیلم مهندس رمضانی توضیحات مهمی در مورد ضرورت و چرایی بکارگیری نرم افزار BPMS ارائه می کنند.
نرم افزار BPMS، یک زیرساخت نرم افزاری است که از طریق آن میتوان فرایندها را با کمترین کدنویسی مکانیزه کرد. چیزی شبیه یک معجزه
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .