عضویت در کانال مدیریت فرایند
مقدمه کتاب انگیزه های فرآیندی محرک قیام مدیریت فرآیند محور!
کتاب مدیریت فرایند

برانگیختن قیام مدیریت فرآیند محور!

اغلب مباحث مدیریت فرایند محور به جنبه های تئوری می پردازد و راهکار عملی به ندرت در آن دیده می شود. در اینجا قصد داریم که که هسته اساسی هر دو جنبه تئوری و عملی را بیابیم و و از این طریق یک نقشه راه عملی برای دستیابی به مزایای قابل توجه مدیریت فرایند فعال ایجاد کنیم.

 

راجر ترینگر (Rojer Tregear) در تعریفی از مدیریت فرایند کسب و کار(BPM) به عنوان یک فلسفه مدیریت چنین بیان می کند:

منابع یک سازمان از طریق نمودار سازمانی به صورت «عمودی» مدیریت می شوند. ارزش ایجاد شده وگردآوری شده به صورت «افقی» در نمودار سازمانی یعنی از طریق فرایندهای میان کارکردی (cross functional) ارائه می شوند. ارزش در سرتاسر (عرض) سازمان های وظیفه ای (functional organization) نه بالا و پایین، جمع می شود، زیرا بخش های مختلف برای ایجاد و ارائه ارزش در قالب یک محصول یا خدمت با یکدیگر همکاری می کنند.

 

در نتیجه یک سازمان هدف استراتژیک خود را از طریق فرایندهای کسب و کار خود، اجرا می کند. با این تفاسیر، جایی که فرایندهای میان کارکردی (cross functional) برای ارائه ارزش و اجرای استراتژی کلیدی هستند، بهبود و مدیریت فرآیندها برای بهینه سازی عملکرد یک سازمان، حیاتی است. مدیریت فرایند محور یک پروژه ای یکباره یا یک سیستم IT نیست؛ بلکه مدیریت فرایند محور یک فلسفه مدیریت است.

 

در ادامه درهر بند یک دیدگاه مدیریت فرایند محور را مورد بحث قرار می دهیم که هر دیدگاه بازتاب تلاقی بسیاری از ایده ها است و یک سری راهکارهای عملی برای اجرای آن ایده در نظر گرفته شده است. برای اینکه از مزایای مدیریت فرایند محور بهره ببرید و این مزیت ها پایدار بمانند، ایده ها باید در فرهنگ و طرز فکر سازمانی نهادینه شوند.

 

مطالب بالا مقدمه ای از کتاب انگیزش های فرآیندی محرک قیام مدیریت فرآیند محور! می باشد. این کتاب ما را با دیدگاه عملکردی مدیریت فرآیند آشنا می کند. نویسنده ابتدا در سرفصل های کوتاه و کاربردی چالش ها، دغدغه ها و مشکلاتی که در مسیر مدیریت فرآیندها با آن ها روبرو می شویم را بررسی می کند و در چند جمله کوتاه، توصیه هایی جهت رفع آن چالش ها، ارائه می دهد.

 

در صورتی که تجربه مدیریت فرآیندها سازمانی را داشته باشید، با چالش هایی مانند همراه کردن مدیران ارشد، همکاری و هماهنگی با سایر اعضای سازمان، دلایل قانع کننده برای ادامه روند مدیریت فرآیند، مدیریت فعال فرایندها، همسویی فرآیندها با استراتژی ها، مدیریت تغییرات، مدیریت تعارضات، مدیریت بهبود فرآیندها، معماری فرآیندها، مشکلات بهبود فرآیندها، چابک سازی مدیریت فرآیند، ایجاد ذهنیت مدیریت فرآیند محور در سرتاسر سازمان و …. روبرو شده اید. در این کتاب به زبان ساده، می توانید از جانب فردی که تجربه های زیادی در مدیریت فرآیند سازمان های مختلف با فرهنگ های سازمانی گوناگون را دارد، این چالش ها و چالش های دیگر که ممکن است تا به حال آن ها را در نظر نگرفته باشید و راهکارهای عملی برای رفع آنها را بیاموزید.

 

کتاب با زبانی ساده و روان به طور مختصر با درنظر گرفتن نظریه های مدیریت فرآیند، راهکارهای عملی را برای تیم مدیریت فرآیند ارائه می دهد. بنابراین می توان به عنوان کتاب راهنما در روند مدیریت فرآیند از این کتاب استفاده کرد. با درنظر گرفتن چالش ها و راهکارهای عملی این کتاب، در طی مسیر روند مدیریت فرآیند، می توانیم از سردرگمی ها و بی راهه رفتن ها که منجر به اتلاف وقت و انرژی زیادی می شوند، جلوگیری کنیم.

 

کتاب های تئوری مدیریت فرآیند، روندهای طولانی مدت برای رسیدن به نتایج مورد نظر مدیران و ذینفعان سازمان را معرفی می کنند، لذا به کارگیری این نظریه ها به تنهایی روند اجرایی کردن مدیریت فرآیندها را در سازمان ها را کند می کند که از خارج از حوصله ذینفعان فرآیند است. با توجه به توصیه های این کتاب می توان به چابک سازی روند مدیریت فرآیند کمک کنیم و دستیابی به نتایج مورد نظر ذینفعان فرآیند را در دوره های زمانی کوتاهتری میسر کنیم.

 

این کتاب به همت خانم مهندس راحله رحیمی از شرکت کنندگان دوره بلند پرورش متخصص مدیریت فرایند 1401 و تیم مدرسه مدیریت فرایند ترجمه شده است. 

ویرایش و انتشار این کتاب مراحل پایانی خود را پشت سر گذاشته و به زودی در اختبار علاقه مندان قرار خواهد گرفت.

 

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .