عضویت در کانال مدیریت فرایند
بوت کمپ آمادگی CBPP®- گواهی نامه بین المللی مدیریت فرایند
گواهی نامه بین المللی مدیریت فرایند

بوت کمپ آمادگی آزمون  CBPP®– گواهی نامه بین المللی مدیریت فرایند

در حال حاضر انجمن بین المللی متخصصان مدیریت فرآیند های کسب و کار (ABPMP) به عنوان یک مرجع مهم و اصلی در حوزه مدیریت فرایند، سه گواهینامۀ محوری پیرامون BPM دارد:

 • گواهینامۀ مقدماتی فرآیندهای کسب و کار (Certified Business Process Associate) یا CBPA®
 • گواهینامۀ حرفه ای فرآیندهای کسب و کار (Certified Business Process Professional) یا CBPP®
 • گواهینامۀ رهبری فرآیندهای کسب وکار (Certified Business Process Leader) یا CBPL™

 

می توان گواهینامه های سه گانۀ فوق را به صورت زیر طبقه بندی نمود:

 • مدرک  CBPA® ابتدایی و برای تحلیلگران فرآیندهای کسب و کار توصیه می گردد.
 • مدرک CBPP® یک مدرک پیشرفته است و برای کسانی که خود را معماران BPM می دانند، توصیه می شود.
 • مدرک CBPL™ برای کسانی است که خود را مدیران و معاونان بخش معماری فرآیند می دانند، پیشنهاد می گردد.

 

دورۀ فوق با محوریت CBPP® برگزار می شود و افرادی که علاقه مند به شرکت در سطوح پایین تر هستند در این دوره تحت پوشش قرار می گیرند.

در شکل زیر می توانید این سه مدرک را با هم مقایسه نمایید و به پیش نیازهای هر کدام، پی ببرید:

 

گواهی نامه بین المللی مدیریت فرایند

 


مزایای دوره آمادگی آزمون CBPP®

 • تسلط بر حوزه های دانشی، تسک ها، ابزار و راهنمای مندرج در BPM CBOK v4
 • پشتیبانی از شرکت کنندگان در آزمون های CBPA® در این دوره
 • آمادگی کامل برای شرکت در آزمون های سه گانۀ CBPA®، CBPP® و CBPL™
 • پیگیری‌های مداوم و همراهی همه‌جانبه اساتید تا کسب موفقیت در آزمون
 • مشاوره رایگان در تکمیل اپلیکیشن ثبت‌نام و تعیین زمان آزمون
 • امکان ثبت نام افراد به عنوان عضو فعال ABPMP با صرفه جویی در هزینۀ های دلاری
 • امکان حضور در کلاس جبرانی در صورت عدم حضور در یک دوره
 • ارزیابی دانشجو در کلاس با تعدادی تست پس از بیان بخشی از مطالب
 • ارزیابی دانشجویان براساس تست های کار در کلاس (WIC) و کار در منزل (WIH)
 • ارزیابی قطعی پیش از شرکت در آزمون توسط تست‌های شبیه‌ساز آزمون
 • آشنایی کامل با محیط آزمون به کمک نرم‌افزار شبیه‌ساز آزمون

 


سرفصل های بوت کمپ:

فصل اول: مقدمات BPM

 • تعریف BPM
 • آشنایی با BPM CBOK v4
 • آشنایی با حوزه های دانشی BPM CBOK v4
 • آشنایی با مدل شایستگی BPM
 • بررسی تکنیک ها، ابزارها و راهنماهای این فصل
 • بررسی 70 تست به صورت WIC

 

فصل دوم: آشنایی با BPM

 • دامنۀ ابتکارات BPM
 • تعریف
 • اصول اصلی مدیریت فرآیندهای کسب و کار
 • چگونه سازمان ها باید به تغییر کسب و کار نگاه کنند
 • چارچوب چرخۀ حیات BPM
 • انواع فرآیندها
 • انواع فعالیت ها
 • BPM یک رشته مدیریت است
 • BPM استراتژی را به اجرا پیوند می دهد
 • محرک های تغییر کسب و کار
 • ورودی ها و خروجی های سازمان
 • بررسی تکنیک ها، ابزارها و راهنماهای این فصل
 • بررسی 50 تست به صورت WIC

 

فصل سوم: مدل سازی BPM

 • استفاده از مدل های فرآیند
 • اجزا و ابزارهای مخزن فرآیند
 • قابلیت های ابزار مدل سازی فرآیند
 • هدف از مدل سازی فرآیند
 • نمادهای مدلسازی فرآیندی که معمولاً استفاده می شود
 • سطوح مدل فرآیند
 • هم ترازی معماری کسب و کار و توسعه نقشه قابلیت
 • گرفتن اطلاعات فرآیند و مدل سازی شرکت کنندگان
 • چارچوب ها و مدل های مرجع
 • تکنیک ها و ابزارهای مدل سازی
 • اعتبار سنجی و شبیه سازی فرآیند
 • مفاهیم کلیدی مدل سازی فرآیند کسب و کار
 • بررسی 50 تست به صورت WIC

 

فصل چهارم: تحلیل فرآیند

 • تحلیل فرآیند چیست؟
 • بررسی تکنیک ها، ابزارها و راهنماهای این فصل
 • بررسی 50 تست به صورت WIC

 

فصل پنجم: طراحی فرآیند

 • طراحی فرآیند چیست؟
 • ارزش طراحی فرآیند
 • نقش های طراحی فرآیند
 • آماده شدن برای طراحی فرآیند
 • طراحی فرآیند جدید
 • اصول طراحی فرآیند
 • سطوح مدل معماری فرآیند
 • قوانین فرآیند
 • شبیه سازی حالت آینده
 • انطباق با فرآیند
 • عوامل موفقیت طراحی فرآیند
 • بررسی تکنیک ها، ابزارها و راهنماهای این فصل
 • بررسی 40 تست به صورت WIC

 

فصل ششم: سنجش عملکرد فرآیند

 • تعاریف کلیدی اندازه گیری فرآیند
 • همسویی فرآیند کسب و کار و عملکرد سازمانی
 • پشتیبانی تصمیم برای صاحبان و مدیران فرآیند
 • کارت امتیازی متوازن
 • مفاهیم کلیدی اندازه گیری عملکرد فرآیند
 • بررسی تکنیک ها، ابزارها و راهنماهای این فصل
 • بررسی 60 تست به صورت WIC

 

فصل هفتم: تکنولوژی و تحول  

 • تجارت و تحول دیجیتال
 • فناوری به عنوان یک توانمندساز
 • توسعه قابلیت های کسب و کار
 • فن آوری های سازمانی
 • مجموعه های هوشمند مدیریت فرآیندهای کسب و کار (iBPMS)
 • پلتفرم های فناوری جدیدتر
 • اینترنت اشیا (IoT)
 • بررسی تکنیک ها، ابزارها و راهنماهای این فصل
 • بررسی 50 تست به صورت WIC

 

فصل هشتم: ایجاد یک سازمان فرآیند محور و فرهنگ 

 • گسترش رهبری
 • تغییر فرهنگ
 • سه سطح تغییر سازمانی و مشارکت
 • سازمان فرآیند محور
 • تغییر سازمانی
 • بررسی تکنیک ها، ابزارها و راهنماهای این فصل
 • بررسی 50 تست به صورت WIC

 

فصل نهم: مدیریت فرآیندهای سازمان  

 • تعریف مدیریت فرآیند سازمانی (EPM)
 • مزایای EPM
 • الزامات EPM
 • چارچوب اندازه گیری مشتری محور
 • مدیریت پورتفولیو فرآیند
 • بهبود فرآیند سازمانی و برنامه ریزی مدیریت
 • مدیریت مخزن فرآیند
 • بلوغ فرآیند BPM
 • بررسی مجدد کارت امتیازی متوازن
 • بهترین روش های EPM
 • تحول یک سفر است، نه یک مقصد
 • مفاهیم کلیدی مدیریت فرآیند سازمانی
 • بررسی تکنیک ها، ابزارها و راهنماهای این فصل
 • بررسی 50 تست به صورت WIC

 


هزینه سرمایه گذاری:

 • ثبت نام 7 نفر اول: یازده میلیون و پانصد هزار تومان
 • ثبت نام 7 نفر دوم: دوازده میلیون و نهصد هزار تومان

 


مخاطبان بوت کمپ

 • متخصصان و علاقه مندان حوزه مدیریت فرآیند
 • دارندگان مدرک تحلیل کسب و کار که می خواهند این مدرک را نیز بگیرند
 • تحلیلگران حرفه ای کسب و کار در صنایع مختلف و با متدولوژی های چابک و غیر چابک
 • متخصصان، کارشناسان و کارورزان نظام کیفیت و تعالی در صنایع مختلف
 • مهندسان نیازمندیها (RE) که در پروژه ها، طرح ها و سبدها مشغول به کار هستند.
 • متخصصان و علاقه مندان حوزۀ مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی (BPR)
 • برنامه نویسان، توسعه دهندگان برنامه های کامپیوتری، مهندسان نیازمندیی ها بر روی تکنولوژی های نوظهور

 


نحوه ارزیابی

 • ارزیابی مخاطبان براساس تست های کار در کلاس (WIC) و کار در منزل (WIH)
 • برگزاری آزمون میان ترم و شبیه سازی شده در طول دوره
 • حدود 1000 تست تألیفی و جمع آوری شده براساس دامنه های معرفی شده در استاندارد BPM CBOK v4

پیش نیاز آزمون

برای آزمون های سه گانۀ مدیریت فرآیندهای ABPMP، پیش نیازها مطابق با جدول زیر است:

گواهی نامه بین المللی مدیریت فرایند

 


اهداف دوره

 • آشنایی اولیۀ مخاطبان با مفاهیم مدیریت فرآیندهای کسب وکار
 • آشنایی با شایستگی های محوری تحلیلگران فرآیند و چگونگی تعامل آن در سازمان
 • آشنایی با حوزه های دانشی شش گانه BPM CBOK v4 و نحوۀ پیاده سازی آنها در سازمان
 • آشنایی با مدل BPM Competency Model و ملاحظات پیرامون آن
 • یادگیری تکنیک کاربردی، ابزار و راهنمای قابل استفاده در فرآیندهای کسب و کار
 • آشنایی با اهمیت مدارک مدیریت فرآیند ABPMP و چگونگی گرفتن آنها
 • آشنایی با سوالات سناریو محور در آزمون های ABPMP

 


سوالات متداول

شرکت در آزمون های سه گانۀ مدیریت فرآیندهای ABPMP چه پیش‌نیازی دارد؟

به جدول مربوط به پیش نیاز آزمون مراجعه نمایید.

 

چه کسانی می توانند در آزمون های سه گانۀ مدیریت فرآیندهای ABPMP شرکت نمایند؟

با توجه به اینکه مدرک CBPA® نیاز به سابقه کار ندارد، علاقه مندان با داشتن مدرک لیسانس می توانند در آن شرکت نمایند.

برای دو مدرک CBPP® و CBPL™ چون نیاز به سابقه کار دارد، دیگر علاقه مندان به حوزۀ فرآیندهای کسب و کار و افرادی که به صورت تخصصی به این رشته مشغول هستند، می توانند در آن شرکت نمایند.

 

این آزمون توسط چه مؤسسه ای انجام می شود؟

توسط انجمن بین المللی متخصصان مدیریت فرآیند های کسب و کار (ABPMP) واقع در آمریکا

 

آزمون های سه گانۀ مدیریت فرآیندهای ABPMP چگونه برگزار می گردد؟

این آزمون به صورت الکترونیک برگزار می گردد و نیاز به حضور در تست سنتر های کشور های دیگر نیست. مخاطب باید بتواند حدود 70% سوالات را در هر کدام از این آزمون های سه گانه درست پاسخ بگوید.

 

آزمون CBPA® چند سوال است؟

این آزمون 124 سوال دارد و مدت پاسخ گویی به آنها سه ساعت است.

 

آزمون CBPP®  چند سوال است؟

این آزمون 140 سوال دارد و مدت پاسخ گویی به آنها سه ساعت است.

 

آزمون CBPL™  چند سوال است؟

این آزمون 140 سوال دارد و مدت پاسخ گویی به آنها سه ساعت است.

 

سوالات آزمون سه گانۀ مدیریت فرآیندهای ABPMP چگونه است؟

سوالات آزمون های فوق، برخی خطی و برخی دیگر سناریو محور و مبتنی بر موقعیت است.

 

کدام آزمون سه گانۀ مدیریت فرآیندهای ABPMP از همه ساده تر است؟

طبعاً آزمون CBPA®  طول سوالات کوتاه است و مبتنی بر متن استاندارد است.

 

بین دو آزمون CBPP® و CBPL™   کدام سخت تر هستند؟

هر دو به یک اندازه سخت هستند، ولی چون در آزمون CBPL™ قرار است سابقۀ شخص در حوزۀ مدیریت معماری فرآیند سنجیده شود، سوالات سخت تر هستند.

 

من یک دانشجو هستم و قصد مهاجرت دارم، کدام مدرک را پیشنهاد می کنید؟

مدرک CBPA®

 

با دریافت مدارک سه گانۀ مدیریت فرآیندهای ABPMP چه موقعیت های شغلی به دست خواهید آورد؟

با اخذ مدارک سه گانۀ فوق، شما می توانید به عنوان تحلیل گر فرآیند، معماری فرآیندهای کسب و کار و یا مشاور فرآیندهای کسب و کار در پروژه های داخلی و خارجی مشغول شوید. اگر قصد مهاجرت دارید، مهاجرت شما تسهیل می شود. اگر قصد دارید در ایران بمایند، می توانید به صورت پروژه ای یا دورکاری، یک شغل مناسب با درآمد ارزی به دست آورید.

 

گواهینامۀ سه گانۀ مدیریت فرآیندهای ABPMP چه هستند؟

 • گواهینامۀ مقدماتی فرآیندهای کسب و کار (Certified Business Process Associate) یا CBPA®
 • گواهینامۀ حرفه ای فرآیندهای کسب و کار (Certified Business Process Professional) یا CBPP®
 • گواهینامۀ رهبری فرآیندهای کسب وکار (Certified Business Process Leader) یا CBPL™

 

چرا در ABPMP مدارک فرآیندهای کسب و کار، سه سطح مختلف دارند؟

ABPMP برای آنکه بتواند همۀ افراد مختلف و علاقه مند به BPM را پوشش دهد، سه سطح مختلف را بر اساس مقدماتی، متوسط و پیشرفته تعریف کرده است.

 

گواهینامه های سه گانۀ مدیریت فرآیندهای ABPMP چقدر اعتبار دارند؟

هر سه گواهینامۀ فوق به مدت 3 سال اعتبار دارند. پس از اتمام زمان فوق، با فرض عضو فعال بودن ABPMP:

 • برای CBPA®: ارائۀ 30 CPE و واریز 75 دلار به حساب ABPMP
 • برای CBPP®: ارائۀ 60 CPE و واریز 75 دلار به حساب ABPMP
 • برای CBPL™: ارائۀ 60 CPE و واریز 75 دلار به حساب ABPMP

 

آیا CPE همان PDU است که در PMI استعمال می شود؟

بله همان است. ABPMP به جای استعمال PDU از CPE استفاده می کند.

 

CPE چیست؟

CPE یا Continues Professional Education یا ساعت توسعۀ آموزشی است که شخص باید برای نگهداشت آنها پس از 3 سال از اخذ آنها به ABPMP معرفی نماید و هنگام ثبت نام آزمون یا تمدید مدرک در سایت ABPMP وارد نماید.

 

هزینه شرکت در آزمون های سه گانۀ مدیریت فرآیندهای ABPMP چقدر است؟

برای هزینۀ شرکت در آزمون های سه گانۀ مدیریت فرآیندهای ABPMP می توانیم، مطابق با جدول زیر عمل نماییم:

* تمام هزینه ها براساس دلار آمریکا است.

 

گواهی نامه مدیریت فرایند

 

 

آیا تمام مراحل ثبت نام توسط مدرسه مدیریت فرایند صورت می گیرد؟

بله تمام مراحل ثبت نام آزمون، با دریافت معادل ریالی دلار از دانشجویان شرکت کننده در دوره، براساس آخرین قیمت دلار Credit توسط استاد صورت می گیرد و مخاطب دغدغۀ ثبت نام در آزمون را نخواهد داشت.

 

آماده شدن در آزمون های سه گانۀ مدیریت فرآیندهای ABPMP چقدر طول می کشد؟

براساس اسلوبی که استاد در طول دوره ارائه می دهد، برای آزمون CBPP® حدود دو ماه لازم است. البته باید در طول این ایام به تمام نکات، راهنمایی ها و مشاوره های استاد، گوش دهید و به آنها جامۀ عمل بپوشانید.

 

دورۀ آزمون های سه گانۀ مدیریت فرآیندهای ABPMP چگونه ما را برای آزمون آماده می کند؟

در این دوره سعی می کنیم نکات کنکوری آزمون را با همراه تست های شبیه سازی شده (Cloned) به مخاطب آموزش دهیم و تضمین می دهیم که در تلاش نخست می تواند وی این آزمون را پاس نماید.

 

ضمانت بازگشت وجه به چه صورت است؟

درصورت عدم قبولی در تلاش نخست شرکت در آزمون CCBA، پس از واریز ۳۰ درصد از هزینه آزمون مجدد توسط داوطلب، معادل ۷۰ درصد باقی‌مانده هزینه توسط مدرسه مدیریت فرایند بدون هیچ قید و شرطی، به موسسه ABPMP پرداخت خواهد شد.

 

من قصد شرکت در آزمون های سه گانۀ مدیریت فرآیندهای ABPMP دارم، آیا این دوره مرا آماده می سازد؟

با توجه به اینکه این دوره، براساس آزمون CBPP® طراحی شده است، اما مخاطبان عزیزی که قصد شرکت در آزمون های CBPL™ و یا CBPA® را دارند، می توانند در این دوره شرکت نمایند. مطالب دوره چنان طراحی شده است که دغدغۀ این عزیزان را نیز پوشش می دهد.

 


منبع جهت شرکت در آزمون  CBPP®

 


BPM حرفه ای به چه معنا است؟

BPM هم یک رشته مدیریتی و هم مجموعه ای از فناوری هاست که مدیریت بر اساس فرآیند را پشتیبانی می کند. همگرایی فناوری‌ها برای گردش کار، یکپارچه‌سازی برنامه‌های سازمانی (EAI)، مدیریت اسناد و محتوا، مدیریت قوانین کسب‌وکار، مدیریت عملکرد و تحلیل، در میان سایر موارد، با تمرکز بر پشتیبانی از مدیریت مبتنی بر فرآیند به کار گرفته شده‌اند. چند سال پیش، فروشندگان نرم افزار BPM بر روی لایۀ اجرایی پشتۀ فناوری (Technology Stack) متمرکز شدند. امروزه آنها مجموعه های BPM را با طیف کاملی از ویژگی ها و عملکردها از جمله هوش مصنوعی برای پشتیبانی از مدیران فرآیند و تحلیلگران و همچنین توسعه دهندگان فناوری ارائه می دهند. با ظهور فناوری های کم کد و بدون کد، سهولت استفاده به تدریج از بخش های فناوری اطلاعات به واحدهای تجاری مهاجرت خواهد کرد. با این حال، با توجه به حجم داده‌های جمع‌آوری‌شده از فرآیندها، نقش‌های جدیدی برای پشتیبانی از بینش‌های تحلیلی به‌دست‌آمده از قابلیت‌های هوش مصنوعی، مانند تحلیل‌گران داده، دانشمندان داده، برای نام بردن از چند مورد، در حال ظهور است.

 

مطالعات تحقیقاتی اخیر تأیید می کند که مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) به عنوان الگوی مدیریت غالب قرن بیست و یکم به سرعت در حال تحول است. BPM در حال حاضر به طور کلی در شرکت‌هایی که بیش از ۸۰ درصد از سازمان‌های پیشرو جهان به طور فعال در برنامه‌های BPM درگیر هستند، استفاده می‌شود که بسیاری از اینها در مقیاس جهانی هستند. اکنون اطلاعات منتشر شده کافی وجود دارد که نشان می‌دهد استراتژی‌ها، رویکردها، ابزارها و تکنیک‌های اثبات‌شده (شامل چارچوب‌های فرآیند کسب‌وکار و مدل‌های بلوغ) توسط شرکت‌های کلاس جهانی و متمرکز بر فرآیند استفاده می‌شوند.

 

مدیریت فرآیند کسب‌وکار و مدیریت عملکرد در حال ادغام هستند زیرا گروه‌های مدیریت فرآیند بیشتر و بیشتری سازمان را به عنوان سیستمی از فرآیندهای متقابل می‌شناسند که عملکرد آن باید متعادل باشد و این باید محور تحقق استراتژی‌ها باشد. برعکس، بیشتر و بیشتر کسانی که درگیر مدیریت عملکرد سازمانی هستند، متوجه می شوند که این عملکرد فرآیندهای تجاری است، نه واحدهای عملکردی سازمانی یا مجموعه ای از دارایی ها، که باید تمرکز اصلی آنها باشد تا از مزایای واقعی بهره مند شوند. یک ابتکار مدیریت عملکرد فن‌آوری‌های جدید پیچیده و قدرتمند، محور برنامه‌های موفق و پایدار برای هر دوی این رشته‌ها هستند، و یکپارچه‌سازی قابلیت‌های تحویل اطلاعات و همچنین روش‌های مدیریتی برای ارتقاء مقیاس بلوغ در به کارگیری این شیوه‌ها حیاتی است.

 

به اشتراک بگذارید :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .