عضویت در کانال مدیریت فرایند

کتاب BPMN در عمل سعی کرده است در قالب ۳ فرایند ساده و قابل فهم را با ذکر موارد خاص و استثنایی و رویدادها و اتفاقات مخصوص آن فرایندو با نگاه به جنبه ها و رویکردهای متفاوت، با عناصر اصلی زبان استاندارد BPMN2 تفسیر و تصویر سازی نماید و به علاقمندان مدل سازی با این زبان استاندارد، آموزشی قابل درک ارئه دهد.

مشاهده
دوره آموزش تحلیل کسب و کار

در این مطلب در نظر داریم در این خصوص توضیحاتی ارائه نماییم که چرا متخصصین مدیریت فرایند باید تحلیل کسب و کار فرا بگیرند. یه متخصص مدیریت فرایند باید در تمام مراحلی استقرار نظام فرآیند، از چارچوب و شاکلۀ تحلیل کسب و کار استفاده نماید

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .