۴۴۳۳۶۸۹۵ - ۰۲۱
معيارهاي مهم عملكرد (تحلیل) فرایندها

معيارهاي مهم عملكرد (تحلیل) فرایندها

معيارهاي مهم عملكردي كه بررسي و تحليل آنها در نظام‌هاي مديريت فرايند مي‌تواند مفيد باشد عبارت از زمان، هزينه كيفيت و انعطاف‌پذيري مي‌باشند.

زمان

به‌ زمان كلي كه اجراي يك فرايند از ابتداي آغاز تا انتهاي تكميل به آن نيازمند است اطلاق مي‌گردد. زمان تدارك يا زمان چرخه شامل زمانهاي خدمات، صف و انتظار مي‌گردد. زمان سرويس زمان تقريبي است كه واقعاً براي انجام فعاليتهاي فرايند وجود ندارد و هيچ اتفاقي در فرايند نمي‌افتد؛ همچنين به زمان انتظاري گفته مي‌شود كه در آن منابع فرايند آزاد هستند اما به دليل فقدان هماهنگي با ساير فرايندها انتظار ايجاد مي‌شود. عموماً در صحبت از بهبود زمان، زمان همچنان به‌عنوان زيرمشخصه‌اي از زمان ميانگين يا حداكثر زمان مطرح مي‌شود اما همچنين به‌عنوان زمان انجام يا تناوب نيز مطرح است. 


كيفيت

كيفيت بر مشخصه‌هاي ذاتي بارز يا چگونگي يك شخص، شيء، فرايند يا ساير موارد دلالت دارد. در اين زمينه، ايزو 9000 كيفيت را به اين صورت تعريف نموده است: درجه‌اي از مطلوبيت مجموعه‌اي از مشخصه‌هاي ذاتي كه نيازمندي‌هايي را برآورده مي‌سازند. كيفيت مي‌تواند تنها در ارتباط با نيازمندي اندازه‌گيري شود و يك مفهوم مجرد نيست. مفاهيم متعددي مانند ايزو 9000، كايزن، شش سيگما و TQM براي بهبود كيفيت در ساليان اخير شكل گرفته‌اند. شيوه‌هاي متعددي براي بررسي كيفيت وجود دارند. كيفيت مي‌تواند هم به‌ صورت كيفيت مورد انتظار مشتري ديده شود كه كيفيت خارجي ناميده مي‌شود. و يا به صورت كيفيت داخلي مطرح گردد كه بيشتر به شرايط كاري در داخل فرايند كسب و كار دلالت دارد. علاوه بر اين كيفيت مي‌تواند به دو دسته كيفيت خدمت/  محصول و كيفيت فرايند نيز تفكيك گردد. ساير ابعاد مهم كيفيت مي‌تواند شامل خصوصيات، قابليت اطمينان، پايداري، ماندگاري، سرويس‌پذيري و حتي مفاهيم زيبايي شناسي گردد.


هزينه

يكي از اصلي‌ترين شيوه‌هاي اندازه‌گيري بهبود كسب و كار نظر انداختن به ارقام مالي كسب و كار است. در كنار هزينه، ساير ارقام مالي نيز مانند گردش مالي يا سود و شاخصهايي مانند ميزان استفاده از ظرفيت وجود دارند. هزينه معمولاً مستقل از ساير عوامل بيروني مانند ماليات يا استهلاك در نظر گرفته مي‌شود. هزينه‌ها مي‌توانند مستقيم يا غير‌مستقيم، ثابت يا متغير و كوتاه‌مدت يا بلند‌مدت باشند. علاوه بر اين هزينه‌ها مي‌توانند بر اساس مقاصد هزينه نيز بيان گردد.


انعطاف‌پذيري

در لغت‌نامه سه تعريف عمومي و نسبتاً مشابه از اين لغت آورده شده است. توانايي منعطف بودن: نرم بودن، تسليم تأثيرات شدن: رام شدني، آمادگي بالقوه براي پذيرش نيازمنديهاي تغيير جديد يا متفاوت، انعطاف‌پذيري به عنوان ويژگي اصلي براي نگهداري تناسب فرايند كسب و كار با سيستمهاي پشتيبان آن در محيط متغير گفته مي‌شود.

انعطاف‌پذيري به توانايي پاسخگويي به تغييرات اطلاق مي‌گردد و مي‌توان آن را در دو دسته انعطاف‌پذيري در زمان اجرا و زمان ايجاد تقسيم كرد. انعطاف‌پذيري در زمان اجرا متمركز بر مديريت تغييرات در بار كاري است اما در زمان ايجاد، به انعطاف‌پذيري در تغيير تقاضا اشاره دارد.


۲۵ شاخص تحلیل فرایند

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .