عضویت در کانال مدیریت فرایند
کتاب مدیریت فرایند کسب و کار (BPM)
کتاب مدیریت جستون و نلیس

معرفی کتاب مدیریت فرایند کسب و کار (BPM)

پیشگفتاری به ترجمه کتاب

 

مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) فقط یک فناوری نیست بلکه یک رشته مدیریتی و حتی فراتر از آن یک رویکرد مدیریتی فرآیند محور در سازمان هاست که هدفش سازماندهی وظایف سازمان به شیوه ای بهینه است و یا پیشنهاد راهکارهای نرم افزاری به خودکارسازی و استانداردسازی فرآیندها کمک می کند. خودکارسازی و استاندارسازی فرآیندها در سازمان بزرگ منجر به دستیابی به اهداف راهبردی نظیر کاهش هزینه کل، کنترل ریسک و حفاظت از مالکیت های ذهنی می شود. امروزه بکارگیری رویکردهای نوین همانند BPM به دلیل نقشی که در افزایش بهره وری سازمان ها دارند، توجه ویژه های به خود جلب نموده اند.

 

با پیاده سازی BPM بستری برای پیاده سازی سایر سیستم ها مانند ERP، CRM، SCM و غیره ایجاد می گردد.

 

کتابی که در دست دارید دربردارنده مراحل و گام های اصلی یک چارچوب مناسب برای پیاده سازی BPM می باشد که رهنمونی عملی برای پیاده سازی موفق آن ارائه می دهد.

از آنجایی که کتاب های موجود در خصوص BPM (نه تنها منابع فارسی بلکه منابع اصلی) بسیار اندک، فاقد جمعیت و قابلیت کاربردی لازم و بدون ارائه دستورالعمل و رهنمونی برای پیاده سازی آن بوده و تنها به مفاهیم تئوری و فنی و تشریح اهمیت آن می پردازند. نیاز ترجمه چنین کتابی در ایران بسیار احساس می شد. این کتاب کاملاً کاربردی است و رویکرد مدیریتی و جنبه اجرایی و پیاده سازی دارد و به حوزه های فنی و مدلسازی فرآیندها نمی پردازد.

 

در مورد BPM تصورات و باورهای غلطی وجود دارد که این کتاب به این باورها می پردازد و تشریح می کند که چرا این باورها (مانند ضرورت خودکارسازی و استفاده از فناوری برای بهبود فرآیند) بی اعتبارند. از طرفی نویسندگان این کتاب از جماع معدود افراد و متخصصان حرفه ای در این حوزه هستند و شاید بتوان ادعا کرد این کتاب در نوع خود منحصر به فرد و بی نظیر است.

 

این کتاب برای تمامی افراد و سازمان هایی که به دنبال داشتن چارچوبی جامع و قابل اعتماد برای حرکتی ساخت یافته به سوی مدیریت فرآیند و پیاده سازی موفق آن هستند، قابل استفاده است و در دانشگاه ها و دوره های آموزشی برخی از موسسات فن آوری آلمانی و استرالیایی از جمله موسسه فن آوری استیونز تدریس می شود.

 

این کتاب به چهار بخش تقسیم می شود. بخش اول به ده سوالی که به طور متدوال در مورد مدیریت فرآیند کسب و کار پرسیده می شود پاسخ می دهد. این سوالات یک رویکرد سازمانی جامع به BPM دارند و به مدیران اجرایی کسب و کار سازمان کمک می کنند. این سوالات و پاسخی که به آن ها داده می شود، سوالاتی نیستند که قبل از شروع پروژه به آن ها پاسخ داده شود. هدف از ظراحی این سوالات فراهم ساختن دید یا درکی کلی به BPM و حرکت به سوی سازمان فرآیند محور است.


بخش دوم به معرفی و تشریح کامل چارجوب BPM می پردازد و پشتیبان و ویژه متخصصان و خبرگان BPM است. این چارچوب شامل دو نقطه آغاز محتمل برای یک پروژه BPM و چهار سناریوی احتمالی انتخابی برای پیاده سازی آن است. سپس ده مرحله چارچوب و سه الزام پروژه BPM معرفی می شوند. مرحله اول و دوم (راهبرد سازمان و معماری فرآیند) عمدتاً به سازمان های بالغ در زمینه BPM کمک می کنند و لازم نیست که همیشه به طور کامل قبل از آغاز پروژه به آن ها پرداخته شود. مراحل اولیه (مرحله اول تا سوم) در سطح سازمان و برنامه هستند. مراحل سوم تا دهم مبتنی بر پروژه هستند و به خواننده کتاب، فعالیت ها و مراحل به پایان رساندن موفق پروژه BPM را نشان می دهند.

 

لازم به ذکر است که عمق و کاربرد هریک از مراحل چارچوب ارائه شده بستگی به چگونگی تشخیص ضرورت پروژه BPM توسط سازمان و سناریوی انتخابی برای پیاده سازی دارد. هر سناریویی که انتخاب شود تحت تأثیر BPM و بلوغ فرآیندی سازمان، شرایط سازمان یا واحد کسب و کار آغازگر پروژه BPM قرار می گیرد.

 

بخش سوم به مدیران اجرایی سازمان در تعیین سطح بلوغ سازمان یا واحد کسب و کاری و چگونگی نهادینه شدن BPM در سازمان برای تضمین یک فرهنگ بهبود فرآیند کسب و کار همیشگی کمک می کنند. در نهایت، بخش چهارم پشتیبان متخصصان است و شامل مجموعه ای از ضمائم مربوط به تمام مراحل چارچوب است که یک تیم پروژه و کسب و کار را با ابزارهای عملی یا کاربردی، و توضیحات ارائه شده در اجرای موفق پروژه BPM یاری می کند. در این کتاب برای توضیح بیشتر نکات بیش از پنجاه مورد کاوی آورده شده است. از بین این مورد کاوی ها، دوتای آن ها چگونگی بکارگیری عملی مراحل چارچوب را نشان می دهند و در نتیجه طولانی تر هستند.

 

در فصل های بخش یک(نه فصل کوتاه اول) ایتدا مروری بر پیشینه، ابهامات، ضرورت و … مدیریت فرآیند کسب و کار ارائه می شود. فصل های بخش دوم به معرفی و تشریح مراحل چارچوب ارائه شده در کتاب می پردازند. در فصل های بخش سوم به بلوغ و نهادینه سازی مدیریت فرآیند در سازمان و در فصل های بخش چهارم که قسمت ضمائم کتاب است ابزارهای عملی مورد استفاده هزیک از چارچوب ها معرفی می شوند.

امید است مطالعه این کتاب برای دانشجویان، سازمان ها و مشاوران و خبرگان مدیریت فرآیند مؤثر واقع شود. در ترجمه مفاهیم اصلی کتاب از انگلیسی به فارسی و ویرایش آن ضمن تلاش برای حفظ محتوای متن اصلی، سعی شده فهم مطالب برای مخاطب تا حد ممکن آسان باشد. با این وجود، ممکن است در ترجمه پاره ای لغزش ها و کاستی های ناخواسته وجود داشته باشد. پیشنهادات اصلاحی و سازنده شما در جهت رفع کاستی ها را در چاپ های بعدی به دیده منت می پذیریم و پیشاپیش از راهنمایی های ارزنده شما سپاسگزاریم.

 

شرکت در دوره آموزشی زیر میتواند شما را به یک متخصص مدیریت فرایند تبدیل نماید:

 

آموزش BPM

 

 


در ادامه فهرست مطالب ارائه شده است:

بخش اول پرسش های متدوال

فصل اول پیشینه مدیریت فرآیند کسب و کار

تاریخچه مختصری از مدیریت فرآیند کسب و کار

ظهور BPM

چرخه عمر مدیریت فرآیند کسب و کار

چه ابهامی در ارتباط با BPM وجود دارد؟

سندروم کوه یخ

کاوش واقعیت

مدیریت تغییر و سنجش عملکرد

 

فصل دوم مدیریت فرآیند کسب و کار چیست؟

 

فصل سوم – چرا بهبود فرآیندها پیش از خودکارسازی آن ها مهم است؟

بنابراین مشکل چیست؟

چرا خودکار سازی مؤثر واقع نمی شود؟

چرا راهکارهای خودکارسازی در ارائه منافع مورد انتظار شکست می خورند؟

آنچه که از گذشته آموخته ایم؟

 

فصل چهارم چه زمانی باید BPM را انجام داد؟ پیشران ها و محرک های اصلی BPM چیست؟

 

فصل پنجم چه کسانی باید در BPM مشارکت کنند؟

مدیریت فرآیندهای کسب و کار

مدیریت فرآیندهای کسب و کار به عنوان بخش جدایی ناپذیر (مکمل) “مدیریت”

مدیریت بهبود فرآیند کسب و کار

نزدیکی به کسب و کار

استفاده از متخصصان خارجی BPM

 

فصل ششم چرا راهبرد سازمانی و معماری فرآیند در پیاده سازی BPM مهم هستند؟

راهبرد سازمان

معماری فرآیند

 

فصل هفتم چگونه سازمان را به استفاده از فناوری BPM ترغیب می کنید؟

چه کسی فناوری BPM را تأمین می کند؟

چه کسی فناوری BPM را ارائه می کند؟

 

فصل هشتم عوامل بسیار مهم در موفقیت یک پروژه BPM کدامند؟

 

فصل نهم جنبه های حیاتی پیاده سازی یک راهکار BPM چیست؟

 

فصل دهم چرا به یک رویکرد ساخت یافته برای پیاده سازی BPM نیاز است؟

 

بخش دوم چارچوب

فصل یازدهم مروری بر چارچوب

چارچوب ۷FE پروژه

رویکرد سازمانی برای پیاده سازی BPM

مراحل چارچوب

الزامات پروژه

سازمان فرآیند محور

 

فصل دوازدهم دستورالعمل های چگونگی استفاده از چارچوب

چرا فلسفه داشتن یک رویکرد که برای تمامی پروژه ها مناسب باشد، واقع بینانه و عملی نیست؟

چگونه پروژه های BPM آغاز می شوند؟

سناریوهای پیاده سازی BPM

 

فصل سیزدهم مرحله راهبرد سازمانی

چرا راهبرد BPM وارد می شود؟

پیامدهای مرحله راهبرد سازمانی

مخاطرات مرحله راهبرد سازمانی

 

فصل چهاردهم مرحله معماری فرآیند

معماری فرآیندی چیست؟

تحقق یافتن ارزش

خروجی های معماری فرآیند

مخاطرات مرحله معماری فرآیند

 

فصل پانزدهم مرحله راه اندازی

تحقق یافتن ارزش

خروجی های مرحله راه اندازی

مخاطرات مرحله راه اندازی

 

فصل شانزدهم مرحله درک

تحقق یافتن ارزش

پیامدهای مرحله درک

مخاطرات مرحله درک

 

فصل هفدهم مرحله ابتکار

تحقق یافتن ارزش

پیامدهای مرحله ابتکار

مخاطرات مرحله ابتکار

 

فصل هجدهم مرحله افراد

تحقق یافتن ارزش

خروجی های مرحله افراد

مخاطرات مرحله افراد

 

فصل نوزدهم فاز توسعه

 

تحقق یافتن ارزش

پیامدهای مرحله توسعه

مخاطرات مرحله توسعه

 

فصل بیستم مرحله پیاده سازی

مورد کاری: یک پیاده سازی کوچک با تأخیر بسیار

تحقق یافتن ارزش

خروجی های مرحله پیاده سازی

مخاطرات مرحله پیاده سازی

 

فصل بیست و یکم مرحله تحقق یافتن ارزش

عوامل بسیار مهم موفقیت

خروجی های مرحله تحقق یافتن ارزش

مخاطرات مرحله تحقق یافتن ارزش

 

فصل بیست و دوم مرحله عملکرد پایدار

تحقق یافتن ارزش

پیامدهای مرحله عملکرد پایدار

مخاطرات مرحله عملکرد پایدار

 

بخش سوم : BPM و سازمان

فصل بیست و هفتم بلوغ BPM

مقدمه

بلوغ مدیریت فرآیند کسب و کار

نوع شناسی مراحل BPMM

مدل BPMM

استفاده از مدل BPMM

 

فصل بیست و هشتم نهادینه سازی BPM در سازمان

چرا به یک ساختار خاص BPM سازمانی نیازمندیم؟

نتایج نهادینه سازی BPM در سازمان چیست؟


برای مشاهده سایر کتاب ها به اینجا مراجعه نمایید. 

به پادکستهای زیر توجه نمایید. در مورد ریسک ها و اشتباهات پروژه های مدیریت فرایند در کشور ما هستند:

پادکست اشتباه اول

پادکست اشتباه دوم

پادکست اشتباه سوم

پادکست اشتباه چهارم


برای مشاهده سایر کتاب های فارسی معرفی شده به اینجا مراجعه نمایید. 

به اشتراک بگذارید :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .