عضویت در کانال مدیریت فرایند
ترجمه فارسی مدل مرجع APQC- بخش چهارم
چارچوب APQC

در مطلب قبلی (ترجمه فارسی مدل مرجع APQC- بخش سوم) ترجمه فارسی طبقات ۵ و ۶مدل APQC تا سطح فرایند خدمت دوستان ارائه شد. در این مطلب ترجمه طبقات ۷ و ۸ فرایندی مدل APQC جهت بهره برداری دوستان ارائه میگردد.

طبقه ۷: توسعه و مدیریت سرمایه انسانی

گروه فرایند: توسعه و مدیریت برنامه ریزی منابع انسانی، سیاست ها و استراتژی ها

فرایندها:

 • تدوین استراتژی منابع انسانی
 • توسعه و پیاده سازی استراتژی و سیاست های نیروی کار
 • توسعه مدل های مدیریت شایستگی

 

گروه فرایند: استخدام، منبع یابی و انتخاب کارکنان

فرایندها:

 • مدیریت نیازمندی ها به نیروی انسانی
 • استخدام/ منبع یابی داوطلبان
 • غربال کردن و انتخاب داوطلبان
 • مدیریت استخدام جدید/ استخدام دوباره
 • مدیریت اطلاعات داوطلبان

 

گروه فرایند: توسعه و مشاوره کارکنان

فرایندها:

 • مدیریت جهت گیری و استقرار کارمندان
 • مدیریت عملکرد کارکنان
 • مدیریت توسعه کارکنان
 • توسعه و آموزش کارکنان

 

گروه فرایند: مدیریت روابط کارکنان

فرایندها:

 • مدیریت روابط نیروی کار
 • مدیریت فرایند چانه زنی جمعی
 • مدیریت مشارکت مدیریت نیروی کار
 • مدیریت شکایات مشتریان

 

گروه فرایند: پاداش و حفظ کارکنان

فرایندها:

 • مدیریت برنامه های پاداش دهی، شناخت و انگیزشی
 • مدیریت مزایا
 • مدیریت حمایت و نگهداشت کارکنان

 

گروه فرایند: نقل و انتقال و بازنشستگی کارکنان

فرایندها:

 • مدیریت فرآیند ارتقا و تنزل
 • مدیریت انفصال
 • مدیریت بازنشستگی
 • مدیریت مرخصی ها و غیبت ها
 • توسعه و اجرای حمایت از کارکنان تعدیل شده جهت استخدام مجدد
 • مدیریت زمانبندی نیروی کار
 • انتقال کارکنان و مدیریت کارهای واگذار شده

 

گروه فرایند: مدیریت تجزیه تحلیل و اطلاعات کارکنان

فرایندها:

 • مدیریت فرآیند گزارش دهی
 • مدیریت فرآیند جستجوی کارکنان
 • مدیریت فرآیند جستجوی کارکنان
 • مدیریت و نگهداری داده های کارکنان
 • مدیریت سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی (HRIS)
 • توسعه و مدیریت معیارهای کارکنان
 • ایجاد و مدیریت سیستم های حضور و غیاب
 • مدیریت/ گردآوری پیشنهادات و انجام پژوهش کارکنان

 

گروه فرایند: مدیریت ارتباطات کارکنان

فرایندها:

 • توسعه برنامه ارتباطی کارکنان
 • بررسی تعهدات کارکنان

 

دوره آنلاین طراحی معماری فرایند مبتنی بر APQC

 

طبقه ۸: مدیریت فناوری اطلاعات

گروه فرایند: مدیریت کسب و کار فناوری اطلاعات

فرایندها:

 • توسعه استراتژی IT سازمان
 • تعریف معماری سازمانی
 • مدیریت پرتفولیوی IT
 • اجرای تحقیقات و فناوری های IT
 • ارزیابی و اطلاع رسانی ارزش و عملکرد کسب و کار IT

 

گروه فرایند: توسعه و مدیریت  روابط مشتری IT

فرایندها:

 • توسعه استراتژی خدمات و راه حل های IT
 • توسعه و نگهداری سطوح خدمات IT
 • انجام مدیریت سمت تقاضا (DSM) برای خدمات IT
 • مدیریت رضایتمندی مشتریان IT
 • عرضه کردن راه حل ها و خدمات IT

 

گروه فرایند: توسعه و اجرای کنترل های امنیتی، حریم خصوصی و حفاظت اطلاعات

فرایندها:

 • تدوین استراتژی ها و سطوح امنیت اطلاعات، حریم خصوصی و حفاظت اطلاعات
 • تست، ارزیابی و اجرای کنترل های امنیت اطلاعات و حریم خصوصی و حفاظت اطلاعات

 

گروه فرایند: مدیریت اطلاعات سازمانی

فرایندها:

 • توسعه استراتژی های مدیریت محتوا و اطلاعات
 • تعریف معماری اطلاعات سازمانی
 • مدیریت منابع اطلاعاتی
 • اجرای مدیریت محتوا و داده سازمان

 

گروه فرایند: توسعه و نگهداری راه حل های فناوری اطلاعات

فرایندها:

 • تدوین استراتژی توسعه فناوری اطلاعات
 • اجرای برنامه چرخه عمر خدمات و راه حل های فناوری اطلاعات
 • توسعه و نگهداری معماری خدمات و راه حل های فناوری اطلاعات
 • ایجاد راه حل ها و خدمات فناوری اطلاعات
 • نگهداری از راه حل ها و خدمات فناوری اطلاعات

 

گروه فرایند: استقرار راه حل های فناوری اطلاعات

فرایندها:

 • تدوین استراتژی استقرار فناوری اطلاعان
 • برنامه ریزی و اجرای تغییرات
 • برنامه ریزی و مدیریت انتشار

 

گروه فرایند: ارائه خدمات فناوری اطلاعات و پشیبانی از آن

فرایندها:

 • تدوین استراتژی ارائه خدمات و راه حل های فناوری اطلاعات
 • توسعه استراتژی پشتیبانی فناوری اطلاعات
 • مدیریت منابع زیرساخت فناوری اطلاعات
 • مدیریت عملیات زیرساخت های فناوری اطلاعات
 • پشتیبانی از راه حل ها و خدمات فناوری اطلاعات

ادامه ترجمه چارچوب APQC را میتوانید از لینک زیر دنبال کنید:

ترجمه فارسی مدل مرجع  APQC- بخش پنجم


 یک نکته مهم در مورد مدل های مرجع، نحوه بکارگیری و پیش نیازهای آنها در سازمان ها است که به زودی اطلاعات مفیدی در اینباره ارائه خواهیم کرد.  


 

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .