عضویت در کانال مدیریت فرایند
چشم اندازها یا دیدگاه ها در تحلیل کسب و کار (BABOK)
راهنمای تحلیل کسب و کار

چشم اندازها یا دیدگاه ها در تحلیل کسب و کار (BABOK)

 

چشم­ اندازها در فرایند تحلیل کسب و کار مورد استفاده قرار می‌گیرند تا وظایف و تکنیک‌های مختص ایجاد شرایط نوآوری را فراهم کنند. چشم اندازهایی که در کتاب راهنمای BABOK گنجانده شده­ اند، شامل موارد زیر هستند:

 • چابکی
 • هوش تجاری
 • فناوری اطلاعات
 • معماری کسب و کار
 • مدیریت فرایند کسب و کار

 

این چشم ­اندازها نماینده تمامی دیدگاه­های احتمالی که تحلیل کسب و کار بر اساس آن­ها انجام می‌شود، نیستند. چشم اندازهای مورد بحث در این کتاب راهنما تنها بیانگر بخشی از دیدگاه­های رایج تحلیل کسب و کار هستند که در زمان نگارش این کتاب مرسوم هستند.

 

چشم ­اندازها از لحاظ دو جانبه بودن انحصاری نیستند. از حیث اینکه یک نوآوری مشخص ممکن است شامل یک یا چند چشم­ انداز باشد.

 

دیدگاه­های مختلف دارای ساختار زیر هستند:

 • تغییر در هر محدوده و مرزهای آن
 • حوزه تحلیل کسب و کار
 • تکنیک‌ها، رویکردها، و روش ها
 • مهارت‌های اساسی
 • تاثیر روی حوزه‌های دانش

 

 1. تغییر محدوده

بخش تغییر محدوده توضیح می‌دهد که تغییر چه بخش­هایی از سازمان را در بر می‌گیرد، و مشخص می­کند که این تغییر تا چه حد بر روی اهداف و عملیات کاری یک سازمان تاثیر می­گذارد. این بخش همچنین نوع مشکلاتی که حل شده­اند، ماهیت راهکارهایی که جستجو می‌شوند، رویکرد برای ارائه این راهکارها و میزان اهمیت و ارزش آنها را مشخص می­کند.

 

 1. حوزه تحلیل کسب و کار

بخش حوزه تحلیل کسب و کار ذینفعان کلیدی، از جمله سابقه ای از انواع مختلف اسپانسرها، ذینفعان هدف، و نقش تحلیلگر کسب و کار در سازمان را شرح می‌دهد. این بخش همچنین نتایج محتملی که از اجرای وظایف مختلف در فرایند تحلیل کسب و کار حاصل می­شوند را مشخص می­کند.

 

 1. تکنیک‌ها، رویکردها، و روش­ها

ترکیب این بخش منحصر به هر چشم ­انداز است. در هر کدام از موارد این بخش تکنیک‌ها، رویکردها، و روش­هایی را شرح می‌دهد که مختص و مشترک در کاربردهای تحلیل کسب و کار در هر حوزه هستند. تکنیک‌هایی که در این بخش گنجانده می‌شوند در فصل “تکنیک‌ها” در کتاب راهنما نیستند ولی به دیدگاه‌های آنها مربوط هستند.

در دیدگاه معماری کسب و کار، به جای رویکردها و روش­ها، مدل­های مرجع فهرست­ بندی می‌شوند. در چشم­انداز مدیریت فرایند کسب و کار، چارچوب ها به جای رویکردها لیست می‌شوند.

 

 1. مهارت‌های اساسی

این بخش مهارت‌هایی را شرح می‌دهد که در دیدگاه مربوطه بسیار رایج هستند.

 

 1. تاثیر بر روی حوزه دانش

این بخش چگونگی به کار بردن و تغییر و تعدیل حوزه‌های دانش را شرح می‌دهد. همچنین شرح می‌دهد که چگونه فعالیت‌های خاص مرتبط با یک دیدگاه دید به صورت وظایف در کتاب راهنمای BABOK مشخص می­شوند.

 

 

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .