عضویت در کانال مدیریت فرایند
همکاری کسب و کار و IT در مدیریت فرایند
ارتباط BPM و IT

چگونه می توانیم کسب و کار و فناوری اطلاعات را در همکاری با یکدیگر در BPM و بهبود فرآیندهای کسب و کار قرار دهیم؟

 

شروع: ایجاد بنیادهای اولیه برای BPM سازمانی

 

برای بهبود موفقیت آمیز فرآیندهای کسب و کار و ایجاد ظرفیت و توانمند ساختن فرآیند در سرتاسر سازمان، سه عنصر اولیه وجود دارد. این عناصر عبارتند از:

  • رهبر اجرایی فعال – یک حامی اجرایی و یک مالک فرآیند لازم است که به حمایت و فعال نگاه داشتن اقدامات BPMو بهبود فرآیند بپردازد.

 

  • انتخاب فرآیند متناسب با اهداف – شما باید بدانید که از کجا شروع کنید و یک اساسنامه برای عناصر خاص تعریف شده توسط رهبران اجرایی و سرپرست پروژه داشته باشید.

 

  • اعضای مناسب برای تیم – تیم به متخصصان موضوع، مسئولین IT ، مسئول داده ها، افراد مبتکر، ثبت کنندگان و گاهی یک مشتری یا یک تأمین کننده نیاز دارد.

 

 اقدامات مربوط به بهبود فرآیند خود را به صورت جداگانه به IT واگذار نکنید! در عوض:

از ابتدا کسب و کار و IT را با هم درگیر کنید. هر دوی آنها باید اعضای یک تیم باشند. وقتی این دو در تمام مراحل تلاش برای بهبود فرآیند کسب و کار با هم کار نمایند، فرآیند پایان به پایان را به عنوان یک واحد می بینند و نه فقط به صورت جداگانه و از دید خودشان. به این ترتیبب در جهت یک هدف کار می کنند (همان هدف بهبود که توسط رهبری تعیین شده است).

 

مدل فرآیند را به زبان مشترکی بسازید که همه بتوانند درک نمایند. زبان مشترک از چهار عنصر ناشی می شود:

  • توسعه مدل با همکاری هم.
  • استفاده از نمادهای رایج مورد توافق در مدل (BPMN یک نمادگذاری استاندارد است).
  • جمع آوری داده های کمی در نقاط کلیدی مربوط به هر یک از مراحل مدل.
  • شنیدن صحبت های مشتری

 

به منظور انتقال از فعالیتهای فردی بهبود به یک سازمان BPM مدار، که بهبود فرآیند را عملی جدایی ناپذیر از نحوه عملکرد خود می داند، دایره تعامل را گسترش دهید. مدیریت و کارمندان مرتبط (یعنی کارکنان کسب و کار و فناوری اطلاعات) را در کار مشترک روی فرآیندهای اصلی (نه فقط برای ارائه ورودی ها) مشارکت دهید.

 

منبع:

https://bpm.com/blogs/how-can-we-get-business-and-it-to-work-together-in-bpm-and-process-improvement

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .