عضویت در کانال مدیریت فرایند
یک مدل تعیین بلوغ مدیریت فرآیندهای کسب و کار
بلوغ مديريت فرآيندهاي كسب و كار,بلوغ BPM

 مدل تعیین بلوغ مدیریت فرآیندهای کسب و کار از نگاه میکائیل رزمن و برین

تعدادی از عواملی که برای موفقیت و پیاده سازی مدیریت فرآیند کسب و کار حیاتی هستند به شرح زیر می باشد:

  1. تغییر فرهنگی و سازمانی: برای پیاده سازی موفق مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) یکی از مهم­ترین موانعی که باعث شکست پروژه فوق می شود، عدم پذیرش فرهنگی آن است. که این مهم باید به خوبی توسط مدیریت تغییر هدایت شود.
  2. همراستایی رویکرد مدیریت فرآیند کسب و کار با اهداف و استراتژی سازمان: مدیریت فرآیند کسب و کار باید بر مبنای یک معماری فرآیند، که روابط داخلی بین فرآیندهای کلیدی کسب و کار در آن مشخص و فرآیندهای پشتیبانی در نظر گرفته شده باشد، و همچنین با استراتژی ها، اهداف و سیاست های یک سازمان همسو باشد، پیاده سازی شود.
  3. تمرکز بر مشتریان و نیازهای آنها: فرآیندهای کسب و کار باید با توجه به نیاز مشتریان و تمرکز بر خدمت رسانی بهتر به آنها طراحی شوند.
  4. اندازه گیری و بهبود فرآیندها: عملکرد فرآیندها همواره باید در سطوح مختلف فردی، فرآیندی و سازمانی با توجه به آنها طراحی شوند.
  5. نیاز به یک رویکرد ساخت یافته به مدیریت فرآیند کسب و کار: برای داشتن فرآیندهای منظم و اصولی، فرآیندها باید بوسیله ی یک متدولوژی بی عیب و استوار، پشتیبانی شوند، به این معنا که توسط یک متدولوژی استاندارد شناسایی و تعریف شوند و به عبارتی از یک خط مشی ساختار یافته برای پیاده سازی مدیریت فرآیندهای کسب و کار پیروی شود.
  6. تعهد مدیریت ارشد: شرکت، همکاری، درگیری و فهم مدیران رده بالای سازمان از عوامل شکست اکثر پروژه ها عدم پشتیبانی توسط مدیران است.
  7. سیستم های اطلاعاتی، زیرساخت و آرایش جدید: سیستم های اطلاعاتی و کلیه زیر ساخت های تکنولوژیکی باید بر اساس نیاز فرآیندها طراحی و پیاده شوند.
  8. مدیریت پروژه: رعایت مراحل مدیریت پروژه در انجام پروژه ها یکی از ارکان اساسی در موفقیت پیاده سازی مدیریت فرآیند کسب و کار (BPM) است.
  9. حاکمیت: قابلیت پاسخگویی و یک فرهنگ پذیرا، برای فرآیندهای کسب و کار

برای مطالعه سایر مطالب در حوزه مدیریت فراینده میتوانید به موارد زیر مراجعه نمایید: 

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .