عضویت در کانال مدیریت فرایند
جالب است بدانید
آموزش مدیریت فرایند

الگوبرداری و بنچ مارکینگ بر اساس نظر بسیاری از مدلهای مرجع از جمله APQC جزء فعالیت هایی است که در هر سازمان یا شرکتی باید بصورت متناوب و متواتر انجام شود. در واقع الگوبرداری و بنچ مارکینگ فرایند هستند. اولین ویژگی فرایند را به خاطر آورید. تکرار پذیر بودن


در واقع الگوبرداری و بنچ مارکینگ از چنان اهمیتی برخوردار هستند که باید بصورت مستمر آنها را در سازمان انجام داد. البته در APQC دردسته سیزدهم یعنی Develop and Manage Business Capabilities (توسعه و مدیریت قابلیت های کسب و کار) چندین گروه فرایندی وجود دارد که عبارتند از:

  • مدیریت فرآیندهای کسب و کار
  • مدیریت پورتفولیو، برنامه و پروژه
  • مدیریت کیفیت سازمانی
  • مدیریت تغییرات
  • توسعه و مدیریت قابلیت مدیریت دانش (KM) در سطح سازمان
  • سنجش و الگوبرداری
  • مدیریت ایمنی و بهداشت محیط HSE

در گروه فرایند سنجش و الگوبرداری مباحث مربوط به الگوبرداری و بنچ مارکینگ وجود دارد. این گروه فرایندی شامل سه فرایند زیر است:

  • ایجاد و مدیریت استراتژی عملکرد سازمانی
  • الگوبرداری عملکرد
  • ارزیابی عملکرد فرآیند

در ادامه فعالیت های مربوط به هر فرایند را نیز مشاهده خواهید نمود:

ایجاد و مدیریت استراتژی عملکرد سازمانی
ایجاد مدل سیستم های سنجش سازمان
سنجش بهره وری فرآیند
سنجش اثربخشی هزینه
سنجش کارایی کارکنان
سنجش زمان چرخه
الگوبرداری عملکرد
مدیریت ارزیابی عملکرد
توسعه قابلیت های الگوبرداری
مدیریت فرآیندهای داخلی و الگوبرداری رقابتی خارجی
مدیریت تحلیل خلاء
ایجاد نیازمندی های تغییر
ارزیابی عملکرد فرآیند
ایجاد شاخص های (معیار های) عملکردی مناسب
ایجاد تناوب های نظارت و کنترل
جمع آوری داده ها
محاسبه میزان عملکرد
شناسایی روند های عملکرد
تجزیه و تحلیل انحرافات عملکرد از داده های الگوبردای
آماده سازی گزارشات
توسعه برنامه بهبود عملکرد

 


همانطور که در مطالب قبلی نیز اشاره کرده بودیم، الگوبرداری یکی از میان برهایی است که اثرات شگرفی در مدت کوتاهی بر عملکرد سازمانها خواهد گذاشت.

برای اشنایی بیشتر شما با نحوه الگوبرداری در حوزه مدیریت فرایند یک وبینار نیز برگزار کرده ایم که فیلم ان هم اکنون از اینجا قابل تهیه است.

 

به اشتراک بگذارید :

شاید این موارد نیز مورد علاقه شما باشد :

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .