عضویت در کانال مدیریت فرایند

در این فیلم خواهید دید: لزوم بکارگیری متدولوژی و چارچوب مناسب مناسب در پروژه های BPM ۴ نمونه از بهترین متدولوژی های BPM متدولوژی AVE یا آیریس چرخه حیات و…

مشاهده

مدیریت فرایندهای کسب و کار (فعالیت، وظیفه و زیرفرایند چیست؟)

مشاهده

مدیریت فرایندهای کسب و کار (رویداد چیست؟)

مشاهده

مدیریت فرایندهای کسب و کار (gateway چیست؟)

مشاهده

مدیریت فرایندهای کسب و کار (جریان توالی و پیام)

مشاهده

مدیریت فرایندهای کسب و کار (یک فعالیت چیست؟)

مشاهده

مدیریت فرایندهای کسب و کار (چاه و راه چیست؟)

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .