عضویت در کانال مدیریت فرایند

در این ویدیو مدلسازی یک فرایند نمونه در ابزار BizAgli Modeler با استاندارد BPMN2 آموزش داده شده است.

مشاهده

فاز اول بسیاری از پروژه ها از قبیل: مهندسی مجدد و بهبود فرایندها، معماری سازمانی، EFQM، ایزو و… با مدلسازی فرایندهای وضعیت موجود سازمان آغاز می­گردد. علاوه بر موارد مذکور در این مقاله به ذکر دلایلی می­پردازیم که اهمیت پروژه مدلسازی فرایندهای سازمانی را تبیین می­نماید.

مشاهده

در این ویدیو به تعریف فرایند پرداخته می شود.

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .