معرفی کتاب لاتین

در این بخش در نظر داریم به معرفی برخی از مهم ترین کتاب های حوزه مدیریت فرایند یا BPM به زبان انگلیسی بپردازیم. نکته مهم اینکه بسیاری از موارد پیشنهادی توسط اعضاء تیم ما قبلا مطالعه شده و موارد و کتاب های درخور توجه و با کیفیت معرفی خواهند شد.

bpmn Book

نام کتاب: BPMN Modeling and Reference Guide

این کتاب به فارسی نیز ترجمه شده است که میتوانید اطلاعات مربوط به کتاب ترجمه شده را از اینجا دریافت نمایید.

BPM Basics

نام کتاب: Business Process Management (BPM) for Dummies

این کتاب به فارسی نیز ترجمه شده است که میتوانید اطلاعات مربوط به کتاب ترجمه شده را از اینجا دریافت نمایید.