عضویت در کانال مدیریت فرایند

مدیریت فرایندهای کسب و کار (جریان توالی و پیام)

مشاهده

مدیریت فرایندهای کسب و کار (یک فعالیت چیست؟)

مشاهده

مدیریت فرایندهای کسب و کار (چاه و راه چیست؟)

مشاهده

در این ویدیو مدلسازی یک فرایند نمونه در ابزار BizAgli Modeler با استاندارد BPMN2 آموزش داده شده است.

مشاهده

فاز اول بسیاری از پروژه ها از قبیل: مهندسی مجدد و بهبود فرایندها، معماری سازمانی، EFQM، ایزو و… با مدلسازی فرایندهای وضعیت موجود سازمان آغاز می­گردد. علاوه بر موارد مذکور در این مقاله به ذکر دلایلی می­پردازیم که اهمیت پروژه مدلسازی فرایندهای سازمانی را تبیین می­نماید.

مشاهده

در این ویدیو به تعریف فرایند پرداخته می شود.

مشاهده
تمامی حقوق مادی و معنوی برای این وب سایت محفوظ می باشد .